BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

     

Rất nhiều người học giờ Anh thường nhầm lẫn cách thực hiện của thì quá khứ dứt và vượt khứ đơn. Nhằm giúp đỡ bạn phân biệt và nắm rõ kiến thức phần ngữ pháp tiếng Anh này, TOPICA Native đã gửi đến các bạn tổng thích hợp bài tập thì vượt khứ trả thành (Past perfect tense) tinh lọc từ cơ bạn dạng đến cải thiện chọn lọc cùng đáp án chi tiết nhất. Hãy cùng tò mò ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập về thì quá khứ hoàn thành

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

1. Nắm tắt triết lý thì vượt khứ dứt (Past perfect tense)

1.1. Cách sử dụng thì thừa khứ hoàn thành

Diễn tả một vận động đã xảy ra và dứt trước một hành động khác trong quá khứ.

VD: My mom had cooked breakfast when I got up. (Mẹ tôi đang nấu bữa sáng trước khi tôi thức dậy.)

Diễn tả một hành động đã xảy ra và kéo dãn tới 1 thời điểm nhất định trong quá khứ.

VD: By the time I finished his studies, I had been in Ha Noi for over five years. (Trước khi tôi chấm dứt việc học, tôi sẽ ở hà nội được năm năm.)

Diễn tả một hành động xảy ra trước 1 thời điểm một mực trong thừa khứ.

VD: He had never played football until last week. (Anh ấy chưa từng khi nào chơi láng đá tính đến tuần trước.)

Diễn tả hành động điều kiện không tồn tại thực trong quá khứ trong câu đk loại III.

VD: She would have come khổng lồ the các buổi party if she had been invited. (Cô ấy lẽ ra đang đến bữa tiệc nếu cô ấy được mời.)

Dùng để bộc lộ sự bế tắc về vấn đề nào kia trong vượt khứ. (thường dùng cấu trúc điều ước trong quá khứ.)

VD: I wished I had told the truth. (Tôi cầu là tôi đang nói sự thật.)

1.2. Vết hiệu nhận thấy thì vượt khứ trả thành

Việc ghi nhớ dấu hiệu nhận ra là cực kỳ quan trọng. Bởi chúng ta cũng có thể sử dụng những dấu hiệu này để triển khai các bài xích tập về thì thừa khứ chấm dứt hay dạng bài xích tập thì thừa khứ solo và thừa khứ hoàn thành. Một số từ xuất hiện trong câu áp dụng thì quá khứ kết thúc cần chăm chú là:


*

Dấu hiệu nhận thấy thì vượt khứ hoàn thành


Until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, …Before, after, when by, by the time, by the kết thúc of + time in the past …

1.3. Cách làm thì quá khứ hoàn thành


Câu khẳng địnhCâu bao phủ địnhCâu nghi vấn
S + had + VpII

Ví dụ:

He had gone out when I came into the house.

(Anh ấy đang đi ra phía bên ngoài khi tôi vào nhà.)

They had finished their work right before the deadline last week.

(Họ đang hoàn thành quá trình của bọn họ ngay trước hạn chót vào tuần trước.

S + hadn’t + VpII

Ví dụ: hadn’t = had not

Ví dụ:

She hadn’t come home when I got there.

(Cô ấy vẫn chưa về nhà khi tôi về.)

They hadn’t finished their lunch when I saw them.

(Họ vẫn không ăn hoàn thành bữa trưa lúc trông thấy họ).

Had + S + VpII ?

Trả lời: Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

Ví dụ:

Had the film endedwhen you arrived at the cinema?

(Bộ phim đã hoàn thành khi các bạn tới rạp chiếu phim phim bắt buộc không?)

Yes, it had./ No, it hadn’t


Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

1.4. Phân minh quá khứ đối kháng và vượt khứ trả thành

Thì vượt khứ solo và thừa khứ dứt là trong số những chủ điểm đặc biệt quan trọng trong cấu tạo ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Do chúng được sử dụng không hề ít trong quá trình và cuộc sống thường ngày trong môi trường ngoại ngữ. Tuy vậy vẫn còn không ít bạn chưa chắc chắn cách phân biệt rõ ràng hai thì này. Đặc biệt có tương đối nhiều sự nhầm lẫn khi làm bài xích tập quá khứ đối chọi và thừa khứ hoàn thành

Thì thừa khứ đơnThì quá khứ hoàn thành
Nói về một khoảng thời gian trong thừa khứ và thời hạn đã được xác định.

Ví dụ: Vietnam was the colony of France from 1859 lớn 1945.

(Việt Nam đang là trực thuộc địa của Pháp từ thời điểm năm 1859 mang lại 1945.)

Một chuỗi sự kiện tiếp liền nhau trong vượt khứ.

Ví dụ: When the game finished, the spectators left the stadium và went home.

(Khi cuộc đấu kết thúc, khán giả rời sân vận chuyển và về nhà.)

Sự kiện xẩy ra suốt một khoảng thời hạn trong vượt khứ và đã chấm dứt.

Ví dụ: He studied English for 3 years.

(Now he didn’t study it.)

Diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác cùng cả hai hành vi này đầy đủ đã xẩy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì cần sử dụng thì thừa khứ trả thành.Ví dụ: I met them after they had divorced.

Xem thêm: Những Thần Đồng Có Chỉ Số Iq Của Đỗ Nhật Nam Được Xếp Hạng Mới Nhất 2022

(Tôi gặp gỡ họ sau thời điểm họ ly dị.)

Sự kiện xẩy ra suốt một khoảng thời hạn đến 1 thời điểm hoặc một hành vi khác trong quá khứ.

Ví dụ: When he went to Thailand, he had studied thailand for over 2 years.

(Khi anh ấy đi Thái, anh ấy vẫn học giờ Thái rộng 2 năm.)

2. Bài xích tập về thì thừa khứ hoàn thành

Để củng vậy kiến thức, hãy cùng Topica làm một số trong những bài tập về quá khứ xong cơ bản và nâng cao dưới nhé!

2.1. Bài tập thừa khứ xong xuôi cơ bản 

Bài 1: chia động từ vào ngoặc nghỉ ngơi thì quá khứ hoàn thànhThe storm destroyed the sandcastle that we ______ (build).He ______ (not / be) khổng lồ Cape Town before 1997.When she went out khổng lồ play, she ______ (do / already) her homework.My brother ate all of the cake that our mum _____ (make) .The doctor took off the plaster that he ______ (put on) six weeks before.The waiter brought a drink that I _______ (not / order).I could not remember the poem we _______ (learn) the week before.The children collected the chestnuts that _____ (fall) from the tree.________ (he / phone) Angie before he went khổng lồ see her in London?She ______ (not / ride) a horse before that day.Kevin ______ (go) home by the time I arrived.Ethan suddenly realised that he _____ (leave) his laptop on the train.Mum was annoyed because I ______ (not clean) my room._______ (they / study) English before they went khổng lồ the USA?We were hungry because we ______ (not eat).Bài 2: Khoanh tròn dạng đúng của đụng từ làm việc thì quá khứ đối kháng hoặc thừa khứ xong sau cho tương xứng với văn cảnh câuThe robbers left/ had left the bank when the policemen finally arrived/ had arrived.When the rain started/ had started, the Atkinsons finished/ had finished planting trees.By the time Rebecca went/ had gone into the store, she got/ had got soaked.Darcey saw/ had seen this castle before she came/ had come again last Sunday.Mr.Palmer didn’t speak/ hadn’t spoken any Chinese before he moved/ had moved lớn Peking.Sonny got / had got fainted by the time the ambulance reached/ had reached the hospital.When my mother brought/ had brought me an apple, I finished/ had finished my homework.Mrs.Wilkinson refused/ had refused to lớn drive the car because she had/ had had a terrible accident on the highway about a year ago.I didn’t think/ hadn’t thought of having a new house before I saw/ had seen that ad on TV.My uncle didn’t try/ hadn’t tried Italian food before went/ had gone to that restaurant.

*

Cách thực hiện thì thừa khứ kết thúc trong bài tập

Bài 3: Chọn đáp án có ý nghĩa sâu sắc giống với câu gốc 

1. I had already seen the film but I decided lớn watch it again last night.a. I watched the film last night for the first time.b. Last night wasn’t the first time that I had seen the film.

2. The boys were playing football while it was raining.a. The boys were playing football until it started khổng lồ rain.b. The boys played football in the rain.

3. I was writing an email when our computer broke down.a. Our computer broke down before I wrote an e-mail.b. I had started writing an email and then our computer broke down.

4. My aunt bought me a lovely gift after she had spent the summer holiday with us.a. When the summer holiday was over, my aunt bought me a lovely gift.b. While my aunt was spending the summer holiday with us, she bought us a lovely gift


Để test trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được trao đổi trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

2.2. Bài xích tập quá khứ dứt nâng cao

Bài 1: Chia đụng từ vào ngoặc sinh hoạt thì vượt khứ solo hoặc quá khứ trả thànhAfter I _____________________ the letter, I _____________________ that I _____________________the wrong address on it. (POST, REALISE, WRITE)John asked me where I _____________________ the day before. (BE)At this time yesterday, we ___________________________ for 6 km. (ALREADY WALK)When I _____________________ through the streets of Madrid, I _____________________ aboutthe magnificent time I _____________________ there as a student. (WALK, THINK, SPEND)It was the first time that she _____________________ me to lớn dinner. (INVITE)As soon as the maid _____________________ scrubbing the kitchen floor, she _______________working in the garden. (FINISH, START)We started to lớn worry about Jimmy because we _____________________ him all afternoon.(CALL)They _____________________ their way out of town before the sun _____________________.(ALREADY MAKE, RISE)We _____________________ for two hours when we finally got to lớn our hotel. (DRIVE)When I _____________________ home, I saw that the children _______________________.(ARRIVE, LEAVE)Bài 2: chấm dứt các câu sauWhen Hoa arrived at the theater, the film ____________(start).He ____________ (live) in Laos before He went lớn Vietnam.After Lan ____________ (eat) the cake, Lan began lớn feel sick.If he ____________ (listen) khổng lồ me, he would have got the job.Linh didn’t arrive until I ____________ (leave).After they ____________ (finish) lunch, they went out.The tree was dead because it ____________ (be) arid all summer.I ____________ (meet) him somewhere before.They were late for the flight because they ____________ (forget) their passports.Linh told me she ____________ (study) a lot before the exam.The leaf was yellow because it ____________ (not/rain) all summer.The lamp went off because I ____________ (not/pay) the electricity bill.Hoa____________ (not/do) her homework, so she was in trouble.She ____________ (not/eat) so we went to a restaurant.I couldn’t go into the cinema because I ____________ (not/bring) my tickets.He said that He ____________ (not/visit) the US before.Hoa & Lan ____________ (not/meet) before the exam.I ____________ (not/have) lunch when she arrived.She ____________ (not/use) điện thoại cảm ứng before, so I showed her how lớn use it.Linh ____________ (not/study) for the exam, so she was very anxious.Bài 3: sắp đến xếp các câu sau và chia động từ bỏ (nếu có)The/ they/ get/ had/ off/ before/ of/ the/ turn/ light/ office/ out.By/ begin/ time/ I/ my/ she/,/ had/ leave/ the/ quickly/ work.After/ finish/ my/,/ we/ back/ father/ his/ home/ work/ come.Before/ go/ had/ an/ novel/ my/ to/ brother/ read/ interesting/ he/ bed.When/ her/ in/,/ he/ had/ join/ Linh/ best friend/ Bangkok/ the/ Ever/ meet.Cuong/ this/ before/ last night/ had/ text/ he/ went/ translate/ out.Hung/ your/ before/ meet/ had/ email/ he/ use/ you?When/ I/ arrive/ had/ hadn’t/ my/ lunch/ parents.They/ before/ had/ to/ the meeting/ speak/ her.I/ that/ hadn’t/ see/ before/ was/ the man/ sure/ I.

*

Bài 4: Viết lại câu thì quá khứ hoàn thành

1. David had gone home before we arrived.

=> After…………………………………………………………………………………….

2. We had lunch then we took a look around the shops.

=> Before……………………………………………………………………………………

3. The light had gone out before we got out of the office.

=> When…………………………………………………………………………………….

4. After she had explained everything clearly, we started our work.

=> By the time …………………………………………………………………………….

5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.

=> Before………………………………………………………………………………….

Bài 5: xong xuôi đoạn văn sau bằng cách chia cồn từ tại vị trí trống

Until a few years ago, no one 1.. ………….. (hear) of Harry Potter, the young wizard and hero of the children’s book Harry Potter and the Philosopher’s Stone. The writer, J K Rowling, 2. ………….. (already / write) several stories & books, but this was the first book that was published. She 3. …………… (get) the idea for the story of a wizard at magic school while she 4. ………. (travel) on a train lớn London. By the time the train 5. ……………………………… (reach) King’s Cross station, she 6. ……………………………… (invent) most of the characters. When the book was published in 1997, no one 7. ……………………………… (imagine) it would be such a tremendous success, but it quickly 8…..(become) a bestseller. While millions of young readers in many countries 9. ……… (enjoy) her first Harry Potter book, J K Rowling 10. ……………………………… (think) of ideas for the next book in this incredibly popular series.


Để test trình độ và nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được hiệp thương trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

3. Đáp án bài tập past perfect (quá khứ trả thành)

3.1. Đáp án bài bác tập cơ bản

Đáp án bài 1
1. Had built2. Had not been3. Had already done4. Had made5. Had put on
6. Had not ordered7. Had learned8. Had fallen9. Had be phoned10. Had not ridden
11. Had gone12. Had left13. Had not cleaned14. Had they studied15. Had not eaten
Đáp án bài 2
1. Had left – arrived2. started – had finished3. went – had got4. had seen – came5. hadn’t spoken – moved
6. had got – reached7. brought – had finished8. refused – had had9. Hadn’t thought – saw10. hadn’t tried – went
Đáp án bài xích 3bbba

3.2. Đáp án bài bác tập nâng cao

Đáp án bài bác 1
1. Had posted – realised – had written2. Had been3. Had already been walking4. Was walking – thought – had spent5. Had invited
6. Had finished started7. Had been calling8. Had already made – rose9. Had been driving10. Arrived – had already left
Đáp án bài 2
1. Had started2. Had lived3. Had eaten4. Had listened5. Had left
6. Had forgotten7. Had been8. Had met9. Had forgotten10. Had studied
11. Hadn’t rained12. Hadn’t paid13. Hadn’t done14. Hadn’t eaten15. Hadn’t brought
16. Hadn’t visited17. Hadn’t met18. Hadn’t had19. Hadn’t used20. Hadn’t studied
Đáp án bài bác 3The light had turned off before they got out of the office.By the time I began my work, she had left quickly.After my father finished his work, we came back home.Before my brother went to lớn bed, he had read an interesting novel.When Linh met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever.Cuong had translated this text before he went out last night.Had Hung used your thư điện tử before he met you?When my parents arrived, I hadn’t had lunch.They had spoken to her before the meeting.I was sure that I hadn’t seen the man before.Đáp án bài 4After David had gone home, we arrived.Before we took a look around the shops, we had had lunch.When we got out of the office, the light had gone out.By the time we started our work, she had explained everything clearly.Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.Đáp án bài 5had heardhad already writtengotwas travellingreachedhad inventedimaginedbecamewere enjoyingwas thinking

Trên đấy là phần bài tập thì quá khứ trả thành gồm đáp án sẽ giúp bạn một lượt ôn tập với củng núm lại kiến thức. Đây là một trong những thì khá đặc trưng trong ngữ pháp giờ Anh phải nắm rõ. Việc siêng năng làm bài tập không thiếu thốn sẽ giúp đỡ bạn nắm chắc kỹ năng và kiến thức và cách sử dụng thì vượt khứ hoàn thành tốt. Chúc các bạn sẽ nâng cao trình độ chuyên môn tiếng Anh của mình.

Xem thêm: Kim Loại Nhôm Tác Dụng Được Với Chất Nào Sau Đây, A) Dung Dịch Muối Cu(No3)2

Xây dựng lộ trình học tập tiếng Anh mang lại riêng bạn, kết nối và dấn ngay support từ chăm gia, nâng cao trình độ giờ Anh ngay hôm nay!


Để test trình độ và cải thiện kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được bàn bạc trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.