Tin học 12 bài tập và thực hành 1: tìm hiểu hệ cơ

     

1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu thương cầu

– Biết một số quá trình cơ phiên bản khi gây ra một CSDL solo giản.

Bạn đang xem: Tin học 12 bài tập và thực hành 1: tìm hiểu hệ cơ

1.2. Nội dung

Hoạt cồn 1: Tìm đọc nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản ngại lí sách,… của thư viện trường THPT.

Hướng dẫn giải

Các em bắt buộc tìm hiểu:

Cách thức phục vụ mượn hiểu tại chỗ, mượn về nhà, nội quy thư viện.

Sổ theo dõi sách trong kho.

Sổ theo dõi thực trạng sách mang đến mượn.

Số sách được mượn từng lần, thời hạn mượn sách.

Lập planer dự trù cài sách, thanh lí sách, cơ sở vật chất của thư viện…

Các tổ chức và tiến hành quản lí sách.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tăng Tốc Máy Tính Win 7 Từ A, Hướng Dẫn Tăng Tốc Và Tối Ưu Hóa Windows 7 Từ A

Cụ thể:

– Nội quy: Không có túi sách, báo vào chống đọc, xuất trình thẻ thư viện, chứng tỏ thư với thủ thư. Chỉ phát âm tại địa điểm không được với tài liệu ra bên ngoài phòng hiểu thư viện.

– Thẻ thư viện:

*

– Phiếu mượn:

*

– Sổ quản lí mượn năng lượng điện tử:

*

Hoạt động 2: Kể thương hiệu các chuyển động chính của thư viện

Hướng dẫn giải

– quản lí sách gồm:

– Mượn trả sách gồm:

Cho mượn: soát sổ thẻ đọc, phiếu mượn, tím sách trong kho, ghi mượn trả

Nhận sách trả: khám nghiệm thẻ đọc, phiếu mượn, so sánh sách trả với phiếu mượn, ghi sổ mượn/trả, ghi sự thế sách quá hạn hoặc hỏng, nhập sách về kho

– tổ chức triển khai thông tin về sách với tác giả: giới thiệu sách theo chủ đề, chuyên đề, tác giả, sách mới,…

– phương pháp giải quyết phạm luật nội quy

Hoạt cồn 3: Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí lí khi xây đắp CSDL quản ngại lí sách và mượn/trả sách. Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê những thông tin đề xuất quản lí.

Hướng dẫn giải

– thông tin người mượn:

Số thẻ mượn.Họ cùng tên.Số chứng tỏ thư.Quê quán.Địa chỉ hiện nay tại.

– tin tức về sách:

Mã sách.Tên sách.Nhà xuất bản.Năm vạc hành.Tác giả.Số lượng còn lại

– tin tức về mượn:

Số thẻ mượn.Mã sách.Số lượng mượn.Tình trạng.Số tiền đặt cọc.

– thông tin về nhân viên:

Mã nhân viên.Tên nhân viên.Lương.Quê quán.Trình độ học vấn.

Hoạt cồn 4: Theo em, database nêu bên trên (bài 3) cần những bảng nào? mỗi bảng cần phải có những cột nào?


*

*

*

*

*

*

*

*

Hướng dẫn giải

– database nêu trên buổi tối thiểu cần có những bản sau:

Bạn đọc: Có các cột Mabd, Tenbd, Quequan, Cmt.Sách: Có các cột Masach, Tensach, Tacgia.Mượn: Có các cột Mabd, Masach, Tinhtrang.

Xem thêm: Tai Nghe Được Tiếng Vang Của Âm Thanh Khi Nào? A Vì Sao Em Nghe Được Tiếng Vang Đó

3. Luyện tập

Câu 1: Thành phần chủ yếu của hệ QTCSDL:

A. Bộ cai quản tập tin và cỗ xử lí tầm nã vấn

B. Bộ truy tìm xuất tài liệu và bộ bộ cai quản tập tin

C. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu

D. Bộ xử lý truy vấn và cỗ truy xuất dữ liệu

Câu 2: Ngôn ngữ tư tưởng dữ liệu bao hàm các lệnh được cho phép làm gì?

A. Khai báo thứ hạng dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, các ràng buộc trên tài liệu của CSDL

B. Đảm bảo tính hòa bình dữ liệu

C. Khai báo kiểu, cấu trúc, những ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

D. Ngăn ngăn sự truy cập bất đúng theo pháp

Câu 3: Ngôn ngữ thao tác làm việc dữ liệu bao gồm các lệnh, các lệnh này được cho phép làm gì?

A. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

B. Nhập, sửa xóa dữ liệu

C. Cập nhật, dữ liệu

D. Câu b với c

Câu 4: Hãy lựa chọn câu biểu hiện sự can hệ giữa các thành phần trong một hệ CSDL

Cho biết: Con fan → 1, Cơ sở tài liệu → 2, Hệ QTCSDL → 3, phần mềm ứng dụng → 4

A. 2→1→3→4

B. 1→3→4→2

C. 1→3→2→4

D. 1→4→3→2

Câu 5: Chức năng của hệ QTCSDL

A. Cung cấp cách tạo lập CSDL

B. Cung cấp cách update dữ liệu, search kiếm cùng kết xuất thông tin

C. Cung cung cấp công cụ kiểm soát và điều hành điều khiển việc truy cập vào CSDL

D. Các câu trên mọi đúng

4. Kết luận

Qua bài thực hành thực tế này, những em cần đạt được những mục tiêu sau:

Biết xác định những công việc cần làm trong họat đụng quản lí một công việc cần làm.Biết một số quá trình cơ phiên bản khi xây dựng một CSDL đối chọi giản.

Chuyên mục

Chuyên mụcChọn siêng mục Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(19) Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6(40) Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6(46) Giải Mĩ thuật 6(15) Giải SBT ngữ văn 6(42) Giải SBT Toán 6(50) Giải tiếng Anh 6(36) Giải tin học tập 6(29) Giải toán 6 tập 1(27) Giải toán 6 tập 2(22) Giải tận hưởng hướng nghiệp 6(15) Giải VBT Toán 2(98) biên soạn văn 6 tập 1(30) soạn văn 6 tập 2(36) giờ Việt Lớp 1(66) Giải công dân 6(14) Giải công nghệ 6(13) Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6(45) Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6(33) Giải Mĩ thuật 6(18) Giải SBT Ngữ văn 6(50) Giải SBT Toán 6(56) Giải giờ Anh 6(80) Giải toán 6 tập 1(30) Giải toán 6 tập 2(28) Giải đề xuất hướng nghiệp 6(9) Giải VBT Toán 2(87) soạn văn 6 tập 1(37) biên soạn văn 6 tập 2(37) Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(16) Giải khoa học tự nhiên 6(13) Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6(53) Giải Mĩ thuật 6(16) Giải SBT Ngữ văn 6(38) Giải SBT Toán 6(52) Giải tiếng Anh 6(87) Giải tin học 6(16) Giải toán 6 tập 1(35) Giải toán 6 tập 2(31) Giải đòi hỏi hướng nghiệp 6(35) Giải VBT Toán 2(72) biên soạn văn 6 tập 1(33) biên soạn văn 6 tập 2(30)Bài học Địa lý 10(43)Bài học Địa lý 11(29)Bài học tập Địa lý 12(44)Bài học Địa lý 7(61)Bài học tập Địa lý 8(43)Bài học Địa lý 9(44)Bài học tập GDCD 10(16)Bài học tập GDCD 11(15)Bài học GDCD 12(10)Bài học tập GDCD 7(18)Bài học tập GDCD 8(21)Bài học GDCD 9(18)Bài học tập Hóa 10(39)Bài học tập Hóa 11(47)Bài học Hóa 12(45)Bài học Hóa 8(43)Bài học tập Hóa 9(56)Bài học lịch sử 10(40)Bài học lịch sử hào hùng 11(25)Bài học lịch sử 12(27)Bài học lịch sử vẻ vang 7(29)Bài học lịch sử dân tộc 8(31)Bài học lịch sử vẻ vang 9(34)Bài học Ngữ Văn 10(81)Bài học Ngữ Văn 11(85)Bài học tập Ngữ Văn 12(69)Bài học Ngữ Văn 7(101)Bài học tập Ngữ Văn 8(101)Bài học tập Ngữ văn 9(110)Bài học sinh 10(33)Bài học viên 11(48)Bài học sinh 12(47)Bài học sinh 7(61)Bài học sinh 8(64)Bài học sinh 9(63)Bài học Tiếng Việt lớp 5(258)Bài học tập Tin học tập 10(33)Bài học tập Tin học tập 11(27)Bài học tập Tin học tập 12(24)Bài học tập Tin học 7(23)Bài học Tin học 8(20)Bài học Tin học tập 9(26)Bài học Toán 10(38)Bài học Toán 11(44)Bài học Toán 12(62)Bài học Toán 6(67)Bài học tập Toán 7(54)Bài học Toán 8(75)Bài học tập Toán 9(61)Bài học Toán lớp 1(61)Bài học tập Toán lớp 2(92)Bài học tập Toán lớp 3(75)Bài học tập Toán lớp 4(63)Bài học Toán lớp 5(57)Bài học vật lý 10(40)Bài học đồ dùng lý 11(33)Bài học đồ gia dụng lý 12(41)Bài học đồ dùng lý 7(30)Bài học thứ lý 8(29)Bài học thứ lý 9(62)CNTT(6)Cơ sở văn hóa truyền thống Việt Nam(30)Đề thi & Kiểm tra Lớp 10(366)Đề thi và Kiểm tra Lớp 11(281)Đề thi và Kiểm tra Lớp 12(1.413)Đề thi & Kiểm tra Lớp 6(412)Đề thi & Kiểm tra Lớp 7(545)Đề thi và Kiểm tra Lớp 8(291)Đề thi & Kiểm tra Lớp 9(439)Đề thi đái học(221)Điện thoại iPhone(16)Đồng hồ nước iWatch(11)Family & Friends 1(62)Family & Friends 2(80)Family and Friends 3(80)Family and Friends 4(84)Family and Friends 5(76)Giải cánh diều Đạo đức 2(13)Giải cánh diều hoạt động trải nghiệm 2(35)Giải cánh diều giờ Anh 2(2)Giải cánh diều tiếng Việt 2 tập 1(18)Giải cánh diều tiếng Việt 2 tập 2(18)Giải cánh diều toán 2 tâp 1(42)Giải cánh diều toán 2 tâp 2(34)Giải cánh diều tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội 2(26)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Đạo đức 2(15)Giải chân trời sáng sủa tạo vận động trải nghiệm 2(9)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 1(27)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 2(36)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 1(43)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 2(34)Giải chân trời sáng chế Tự nhiên cùng xã hội 2(29)Giải liên kết Đạo đức 2(15)Giải liên kết Tiếng Việt 2 tập 1(31)Giải liên kết Tiếng Việt 2 tập 2(30)Giải kết nối toán 2 tâp 1(32)Giải liên kết toán 2 tâp 2(35)Giải kết nối tự nhiên và thoải mái và xóm hội 2(31)Giải SBT Hóa 12(40)Giải SBT Sinh 12(44)Giải SBT Toán 12(26)Giải SBT đồ gia dụng lý 12(44)Giải SGK Địa lí 12(35)Giải SGK Hóa 10(33)Giải SGK Hóa 11(41)Giải SGK Hóa 12(40)Giải SGK Hóa 12 Nâng cao(49)Giải SGK Hóa 8(37)Giải SGK Hóa 9(49)Giải SGK lịch sử vẻ vang 12(27)Giải SGK Lý 10(37)Giải SGK Lý 11(30)Giải SGK Lý 12 Nâng cao(53)Giải SGK Sinh 10(27)Giải SGK Sinh 11(38)Giải SGK Sinh 12(45)Giải SGK Sinh 12 Nâng cao(58)Giải SGK Sinh 7(49)Giải SGK Sinh 8(58)Giải SGK Sinh 9(49)Giải SGK giờ Anh 10 mới(96)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới(85)Giải SGK giờ Anh 12 mới(98)Giải SGK giờ Anh 5 mới(67)Giải SGK tiếng Anh 6 mới(52)Giải SGK giờ Anh 7 mới(98)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 8 mới(104)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới(104)Giải SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3(68)Giải SGK giờ Anh lớp 4(68)Giải SGK Tin học tập 12(12)Giải SGK Toán 1 – Cánh Diều(69)Giải SGK Toán 1 – phát triển năng lực(68)Giải SGK Toán 10(36)Giải SGK Toán 11(41)Giải SGK Toán 12(33)Giải SGK Toán 3(77)Giải SGK Toán 4(123)Giải SGK Toán 5(126)Giải SGK Toán 7(61)Giải SGK Toán 8(74)Giải SGK Toán 9(54)Giải SGK đồ dùng lý 12(39)Giải SGK đồ dùng lý 7(30)Giải SGK đồ lý 8(28)Giải SGK đồ vật lý 9(57)Giải Tập phiên bản đồ Địa lí 12(42)Giải VBT Toán 3(169)Giải VBT Toán 4(142)Giải VBT Toán 5(111)Giáo dục(178)Google tài liệu(37)Hệ điều hành và quản lý iOS(18)Học Blog(6)Học giờ Anh(105)Hướng dẫn cài đặt phần mềm(31)Lập trình C#(52)Lập trình C++(71)Lập trình HTML cùng CSS(83)Lập trình Java(110)Lập trình Javascript(43)Lập trình PHP(59)Lập trình Python(47)Lịch sử văn minh cụ Giới(35)Liên quân Mobile(12)Logic học(41)Lý thuyết tài thiết yếu tiền tệ(46)Lý thuyết tỷ lệ thống kê(48)Marketing căn bản(54)Máy tính bảng iPad(10)Món nạp năng lượng chính(101)Nghe Nhạc(2)Nghị luận văn học lớp 10(67)Nghị luận văn học lớp 11(96)Nghị luận văn học tập lớp 12(92)Nghị luận văn học tập lớp 7(36)Nghị luận văn học lớp 8(50)Nghị luận văn học lớp 9(131)Nghị luận xóm hội lớp 10(11)Nghị luận buôn bản hội lớp 11(12)Nghị luận làng mạc hội lớp 12(42)Nghị luận thôn hội lớp 7(19)Nghị luận buôn bản hội lớp 8(2)Nghị luận buôn bản hội lớp 9(15)Nguyên lý Kế toán(54)Pháp khí cụ đại cương(45)Quản trị học(49)Sách Giáo Khoa(351)SGK GTPT 2018(191)Tâm lý học(40)Thủ thuật AI (Illustrator)(3)Thủ thuật AutoCAD(35)Thủ thuật điện thoại cảm ứng Oppo(9)Thủ thuật điện thoại cảm ứng Samsu…(12)Thủ thuật điện thoại cảm ứng Xiaomi(10)Thủ thuật Excel(59)Thủ thuật Microsoft Word(11)Thủ thuật Photoshop(16)Thủ thuật Powerpoint(26)Thủ thuật Sketchup(11)Thủ thuật Workplace(4)Thủ thuật Zalo(6)Thủ thuật Zoom(6)Tiếng Anh lớp 1 Macmillan(24)Tiếng Anh lớp 2 Macmillan(23)Tiếng Việt lớp 5 sách VNEN(105)Tin học tập đại cương(43)Toán cao cấp(28)Triết học(49)Tư liệu học hành Tiểu học(1.040)Tư liệu giờ Anh Lớp 6(24)Tư liệu giờ Anh tè học(24)Từ vựng giờ Anh theo công ty đề(43)Văn mẫu lớp 6(305)Văn biểu đạt lớp 7(8)Văn thuyết minh lớp 8(35)Văn thuyết minh lớp 9(15)Văn từ sự lớp 6(30)Văn trường đoản cú sự lớp 7(4)Văn từ bỏ sự lớp 8(9)Xã hội học tập đại cương(30)