BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM

     Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 9 cả năm

Spinning Đang sở hữu tài liệu...
Đăng nhập để download
Download tài liệu vẫn trừ 200 point!

Xem phía dẫn


0 các bạn hãy đăng nhập để đánh giá cho tư liệu này
Trọn bộ bài tập tiếng anh 9 cả năm
*
0

5 - Rất hữu dụng 0


4 - tốt 0


3 - trung bình 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không hữu ích 0


Mô tả


BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 9

CÂU ao ước ƯỚC WISH

Bài 1: cho dạng đúng của cồn từ vào ngoặc:

1. I wish he ……………. Here now. (be)

2. She wishes you ……………. Better. (feel)

3. I wish that you ……………. Here yesterday. (be)

4. I wish he ……………. He work tonight. (finish)

5. We wish you ……………. Tomorrow. (come)

6. She wishes she ……………. The window last night. (open)

7. I wish you ……………. Earlier yesterday. (leave)

8. We wish they ……………. With us last weekend. (come)

9. They wish he ……………. With them the next day. (come)

10. They wish we ……………. Them some food yesterday. (give)

11. We wish you ……………. Yesterday. (arrive)

12. I wish I ……………. The answers. (not lose)

13. You wish you ……………. What to vì chưng last year. (know)

14. I wish that he ……………. Us next year. (visit)

15. She wishes that she ……………. At trang chủ now. (be)

16. I wish I ……………. The news. (hear)

17. You wish that he ……………. You last week. (help)

18. I wish I ……………. The subject more interesting. (find)

19. He always wishes he ……………. Rich. (be)

20. The boy wishes that he ……… the competition the next day. (win)

21. I wish the weather ……………. Warmer now. (be)

22. They wish he ……………. Them next week. (telephone)

23. He wishes you ……………. Him in the future. (help)

24. She wishes the mail ……………. Soon. (come)

25. They wish she ……….. The arrangements for the meeting next

week. (make)

26. We wish they ……………. Or we will miss the bus. (hurry)

27. You wish the door …………….. (open)

28. He wishes he ……………. Us the book. (show)

29. They wish we ……………. For them. (wait)

30. I wish you ……………. To me. (to write)

31. She wishes you ……………. Her. (to join)

32. He wishes he ……………. Ready. (to be)

33. She wishes she ……………. How khổng lồ sing. (to know)

Trang 1

chăm đề tiếng anh 9


chăm đề tiếng anh 8


chuyên đề giờ đồng hồ anh 7
Xem thêm: Vì Sao Quá Trình Phát Xít Hóa Ở Nhật Chậm

siêng đề giờ đồng hồ anh 5


siêng đề giờ đồng hồ anh 4


chăm đề giờ đồng hồ anh 6


siêng đề tiếng anh 3


siêng đề giờ đồng hồ anh 25


chăm đề giờ anh 23


chăm đề giờ đồng hồ anh 24


chuyên đề giờ anh 22


siêng đề giờ anh 21


chăm đề giờ đồng hồ anh 20


chuyên đề giờ đồng hồ anh 2


chăm đề tiếng anh 19


chuyên đề giờ anh 18


chăm đề giờ anh 17
Xem thêm: Cách Đọc Các Chỉ Số Hp Bao Nhiều Là Cao, Ý Nghĩa Của Kết Quả Xét Nghiệm H

siêng đề giờ đồng hồ anh 16


chăm đề giờ đồng hồ anh 15