Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Unit 12

     

3. Put the words in order. Then read aloud.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 12

 (Sắp xếp những từ sau theo đồ vật tự đúng. Tiếp đến đọc to lớn chúng.)

*

Hướng dẫn giải:

1. There is a garden over there.

2. The house is very nice.

3. Is there a garage near the house?

4. What colour is your house?

Tạm dịch:

1. Gồm một quần thể vườn bên đó.

2. Khu nhà ở rất đẹp.

3. Nhà nhằm xe cạnh nhà cần không?

4. Ngôi nhà của bạn màu gì?

C. SPEAKING (Nói)

Read and ask the questions (Đọc với đặt câu hỏi)

*

Hướng dẫn giải:

a. Is that your house?

b. Is this your bedroom?

c. Is the kitchen large/big?

d. Is the garage new?

Tạm dịch:

a. Đó là nhà của doanh nghiệp phải không?

Vâng. Đó là nhà của tớ.

b. Đây là phòng ngủ của doanh nghiệp phải không?

Vâng. Đây là phòng ngủ cá nhân của tớ.

c. Khu nhà bếp này to đề nghị không?

Không, nó ko to. Nó nhỏ.

d. Nhà để xe này mới cần không?

Không, nó ko mới. Nó cũ.

D. READING  (Đọc)

1. Read & complete.

Xem thêm: Thật Không Ngờ Cách Làm Bánh Củ Cải Miền Tây, Bánh Củ Cải Bạc Liêu Đơn Giản Mà Ngon Tuyệt

 (Đọc với hoàn thành)

big / very / there"s / behind / house

Tom: This is my (1) ________.

Mai: Wow! It"s (2) ________ ! Is there a garage?

Tom: No, there isn"t. But (3) ________ a garden. Come và see it.

Mai: It"s (4) ________ beautiful!

Tom: There"s a pond (5) ________the house.

Mai: Well, I like ponds. Let"s go và see it.

Hướng dẫn giải:

1. House

2. Big

3. There"s

4. Very 

5. Behind

Tạm dịch:

Tom: Đây là nhà của tớ.

Mai: Wow! Nó lớn! Đó là nhà nhằm xe phải không?

Tom: Không, kia không phải. Nhưng gồm một khu vực vườn. Đến đây cùng xem.

Mai. Nó vô cùng đẹp.

Tom: Có một cái ao sau nhà.

Mai: Tuyệt, tớ đam mê ao. Hãy đi cùng xem

2. Read & tick.

Xem thêm: Cách Bỏ Khung Table Trong Word 2003 Bằng Vài Mẹo Nhỏ, Cách Xóa Bảng Trong Word 2003

(Đọc cùng chọn)

*

Hướng dẫn giải:

*

Tạm dịch: 

Xin chào! Tên của mình là Nam. Đây là nhà của tớ. Nó lớn. Gồm một căn vườn ở trước nhà. Có tương đối nhiều câu vào vườn. Không có nhà nhằm xe. Phòng tiếp khách thì rộng, dẫu vậy phòng nhà bếp thì nhỏ.