BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 11 CÓ ĐÁP ÁN

     
... 106 A 107 C 108 A 109 D 110 D 111 A 112 B 113 B 114 C 115 B 116 A 117 B 118 D 119 C 120 C 121 A 122 D 123 A 124 A 125 A 126 D 127 A 128 D 129 C 130 A II UNIT – ( Lê Thanh Mừng ) I turned down ... Coming tomorrow D she is going to come tomorrow CÂU ĐÁP ÁN D D B D CÂU 18 19 trăng tròn 21 KEY ĐÁP ÁN A B D A CÂU 35 36 37 38 ĐÁP ÁN C D B B 50 10 11 12 13 14 15 16 17 A A C A A D D D A B D A A 22 23 ... 10 A 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A 16 D 17 B 18 A 19 C trăng tròn D B SENTENCE COMPLETION B B A D C C C D C 10 A 11 C 12 C 13 A 14 B 15 D C ERROR IDENTIFICATION 1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 6.B 7.C 8.B 9.B 10.C 11.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 11 có đáp án

C...
*

... Chiếc điện chạy qua acquy bài bác Một đèn điện ghi 3V-3W lúc đèn sáng bình thường, năng lượng điện trở đèn gồm giá trị A Ω B Ω C Ω 12 Ω bài bác Để đèn 120V- 60W sáng bình thường mạng năng lượng điện bao gồm hiệu năng lượng điện 220V, tín đồ ... 3,2cm; C 16cm; D 1,6cm bài xích 2: Một đoạndây dẫn chiều nhiều năm 10cm, tất cả mẫu điện 2A chạy qua đặt từ trường B= 0,1T, gồm góc phù hợp dây dẫn chạm màn hình từ 300 Lực từ chức năng lên cái điện gồm giá chỉ trị: A 5.10-3N; ... Trăng tròn V D 40 V bài xích giữa hai tụ phẳng giải pháp cm tất cả hiệu điện 10 V cường độ điện ngôi trường lòng tụ A 100 V/m B kV/m C 10 V/m D 0,01 V/m bài 10 Một tụ điện phẳng tất cả hai bao gồm dạng hình tròn bán kính (cm),...
*

... Tích bản(m2); d: khoảng A bài xích tập bài bác 1: Năm tụ điện hệt nhau nhau, tụ tất cả năng lượng điện dung C = 50 µF , mắc tuy vậy song với Điện dung tụ là: A 10 µF B 50 µF C 250 µF D giá trị khác bài bác 2: Một tụ năng lượng điện mắc ... Dòng điện chạy qua acquy bài Một bóng đèn ghi 3V-3W khi đèn sáng bình thường, năng lượng điện trở đèn tất cả giá trị A Ω B Ω C Ω 12 Ω bài bác Để đèn 120V- 60W sáng bình thường mạng năng lượng điện gồm hiệu năng lượng điện 220V, bạn ... 3,2cm; C 16cm; D 1,6cm bài bác 2: Một đoạndây dẫn gồm chiều lâu năm 10cm, gồm dòng điện 2A chạy qua đặt từ ngôi trường B= 0,1T, tất cả góc thích hợp dây dẫn cảm ứng từ 300 Lực từ tác dụng lên chiếc điện giá chỉ trị: A 5.10-3N;...
*

... T ca A l: A C6H12O6 B C12H22O11 C C6H10O5 D C12H22O11 Cõu 2: t chỏy hon ton 2,25 g mt gluxit X công nhân dựng va ht 1,68 lit khớ oxi ktc Cụng thc thc nghim ca X l: A (C6H10O5)n B (C12H22O11)n C (C5H8O4)n ... Cõu 24: trng thỏi t nhiờn cacbon thân phụ hai ng v 12 C v 13 C Bit lng nguyờn t trung bỡnh ca cacbon M =12, 011.Xỏc nh thnh phn % cỏc ng v: A 98% v 12% B một nửa v một nửa C 98,9% v 1,1% D 0,98% v 99,2% ... + KNO3 -> H3AsO4 + H2SO4 + NO + H2O A 3, 28, 16, 6, 9, 28 B 6, 14, 18, 12, 18, 14 C 6, 28, 36, 12, 18, 28 D 6, 14, 36, 12, 18, 14 Cõu 9.Cho phn ng húa hc sau: Cu2S + HNO3 -> Cu(NO3)2 + CuSO4...
*

... KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 thời gian làm bài: 60 phút;( không nhắc phát đề) Mã đề thi 140 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp Số báo danh: I PHONETICS: Choose the word ... 10 A A B D A 11 12 13 14 15 B D A B C 16 17 18 19 20 A A B B A 21 22 23 24 25 A A B C A 26 27 28 29 30 C A C B B KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 thời hạn làm bài: 60 phút;( ... Been teaching English to us at quang Trung High School A It is Mr Lanh B It is Mr Lanh that C He is Mr Lanh who D It was Mr Lanh whom 10 Choose the word which has the stressed part pronounced...
*

... KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 thời gian làm bài: 60 phút;( không kể phát đề) Mã đề thi 140 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp Số báo danh: I PHONETICS: Choose the word ... 10 A A B D A 11 12 13 14 15 B D A B C 16 17 18 19 đôi mươi A A B B A 21 22 23 24 25 A A B C A 26 27 28 29 30 C A C B B KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 thời gian làm bài: 60 phút;( ... Been teaching English lớn us at quang quẻ Trung High School A It is Mr Lanh B It is Mr Lanh that C He is Mr Lanh who D It was Mr Lanh whom 10 Choose the word which has the stressed part pronounced...
... After breakfast , she (get) ………… dressed và goes to school at 6.40 Her classes (start) ………… at 7. 00 o’clock and (finish) ………… at 11.20 After school, she (do) ………… trang chủ and has lunch at 12 o’clock ... I’m (4) …………… …grade Hoa : Which (5) ………………… are you (6)…………………… ? phái mạnh : I’m in class 6A What (7) …………………………you? Hoa : I’m in (8)…………………6, class 6B XI Complete the dialogue between you và Thu ... An : ……… (5)……… does he in the afternoon ? Nga : He does his …….(6)……… An : What does he go ……. (7) ……… bed ? Nga : He goes khổng lồ bed ……(8)…… 10.30 XIX Supply the corect khung or tense of the verbs...
... France presented the Statue of Liberty to the United States in 187 6 (Use passive form) => Viet nam is a country which exports ... B exchange C gravity D patient Make the correct choice Nha Trang, a beautiful đô thị belong khổng lồ Khanh Hoa Province, is a resort A mountainous B seaside C village D countryside Nha Trang is famous ... Reading a book He really likes it The book is really A interest B interested C interesting 18 Ben is by the characters in the book A khổng lồ fascinate B fascinate C fascinating 19 He is also...

Xem thêm: Thực Hành Quan Sát Một Số Thân Mềm, Sinh Học 7 Bài 20:


... (adj.): gồm ý sẵn sàng, bao gồm ý thích, gồm ý thiên về, khuynh hướng, tất cả chiều hướng - institution (n.): quan, trụ sở quan; thể chế; thành lập và hoạt động - notable (adj.): bao gồm tiếng, trứ danh; xứng đáng kể, đáng ý ... Phía nghiệp - sophomore (n.): (Mỹ) sinh viên năm thiết bị hai đại học - associate (adj.): kết hợp, công tác làm việc - junior (n.): sinh viên đại học học lớp ngay tức khắc lớp cuối cấp cho - segment (n.): đoạn, khúc, đốt ... _her 9/ It’s unusual for Khanh lớn get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
... At the moment A.to watch B.watch C.watches D.watching (CLASS 7) *** chạy thử *** TUYỂN TẬP TESTS LỚP 7( 2012) School:……………………… Class: 7A… Name:…………………… thử nghiệm of English Subject of Time:15 minutes Mark ... ……………………………………………………………………………………… What you after school ? ……………………………………………………………………………………… ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP BÀI 4-5-6 I Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others ... 3.0 29 10 12 3.0 3.5 Tổng Tổng 2.0 1.5 3.0 Answer I/Language focus (4.5ms) Each correct word gets 0.25m */1/d 2/c 3/a 4/c */1 went 2/much 3/Why 4/record 5/ heavy 6/wash 7/ didn’t 8/ sick note...
... (adj.): tất cả ý sẵn sàng, gồm ý thích, ý thiên về, gồm khuynh hướng, gồm chiều hướng - institution (n.): quan, trụ sở quan; thể chế; ra đời - notable (adj.): bao gồm tiếng, trứ danh; đáng kể, đáng ý ... As both a creative và a destructive (10) _ New vocabulary: - to lớn be derived from: tất cả nguồn gốc từ - momentum (n.): (thông tục) đà - innovation (n.): sáng sủa kiến, thay đổi - geometrical (adj.): ở trong ... _her 9/ It’s unusual for Khanh to get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
... 5.30 am Where you live? 5. _ e I am in grade 6 What is this? 6. _ f We have English và Math Is your school small? 7. _ g I live in Giang Thanh What we have today? 8. _ h Yes, it is ... There by motorbike On Sundays, my sister and I (6) _ games and listen (7) music I always (8) _ my homework after dinner C GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ LẺ I (2 điểm), câu trả lời ... …………….pictures in the album 16 He would like …………….banana 1/ any 2/ any 3/ an 4/ any 5/ some 6/ an 7/ some 8/ some 9/ an 10/ a 11/ some 12/ an 13/ any 14/ some 15/ any 16/ a III Fill many or much...
... D.shouldn ,t 176 .My mother always drives a.careful b.carefuly c.carefully d.slow 177 .You ought to lớn the dentist’s a.to go b.go c.going d.went 178 .How is your brother ? _ He’s 1 .70 meters a.high ... As you lượt thích provided you show them lớn .is at the desk a who b whom c whoever d which BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP HKII thử nghiệm I Choose the correct answer: (3m) Would you like tennis, Nam? ... Interested 76 .Nam’s sister can play ……………guitar d interestedly a a b an c d.the 77 .Tuan always walks the dog & …………… a phái nam is ,too b is nam giới ,too c.So does phái mạnh d a và c are correct 78 .The doctor...
... 4/ doesn’t visit 28 Grade ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ I 1d 2c 3b 4a II 1b 2a 3c 4a 5d 6c 7b 8a III I was given a dress I have learned English for three years Susan asked hanh khô if many tourists ... Quang Tri province -ĐÁP ÁN BỘ ĐỂ I/ Đúng câu mang lại 0 ,8 điểm: 1/ b 2/ c 3/ d 4/ a II/ Đúng câu cho 0 ,8 điểm: 1/ c 2/ a 3/ d III/ Đúng mang đến 0 ,8 điểm: a/ T b/ T c/ F IV/ Đúng câu cho ... -I.1.b II 2.b 3.b 4.b 5.d 6.d ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 16 7.a 8. a 1.The sister asked Tom if he was hungry is difficult lớn learn two languages at the same time ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 17 I/ Đúng câu 0.5đ...

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Yêu Và Thích Một Người Và Yêu Một Người, Thích Là Gì


... TRẮC NGHIỆM MÔN : tiếng Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky thời hạn làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) máy ………, ngày ……….tháng … năm ……… Mã đề thi 2 09 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp : Mark ... TRẮC NGHIỆM MÔN : giờ đồng hồ Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky thời hạn làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) lắp thêm ………, ngày ……….tháng … năm ……… Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Lớp : 41 ... Christmas ? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ I: Câu I (1đ) mỗi ý lựa chọn ghi 0,25 đ B B 3.B C 39 Câu II: ( 2đ ) mỗi ý chọn ghi...
từ khóa: bài tập tổng vừa lòng tiếng anh lớp 8bài tập tổng phù hợp tiếng anh lớp 7bai tap tong hop tieng anh 11 ky 1bài tập tổng phù hợp tiếng anh lớp 10bài tập tổng hợp tiếng anh 11bài tập tổng vừa lòng tiếng anh lớp 3bài tập tổng phù hợp tiếng anh lớp 6bài tập tổng thích hợp tiếng anh lớp 9bai tap tong hop tieng anh lop 9bai tap tong hop tieng anh lop 9 teo dap anbai tap tong hop tieng anh lop 8 hkibài tập tổng vừa lòng tiếng anh 10bài tập tổng hòa hợp tiếng anhbài tập tổng phù hợp tiếng anh 7bai tap ve chuong 3 toan lop 10 nang cao teo dap anBiện pháp thống trị hoạt cồn dạy hát xoan vào trường trung học đại lý huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện tại diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục cùng carôtenôitPhối đúng theo giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện trong vấn đề tuyên truyền, giáo dục, vận động thành lập nông thôn mới huyện thanh thủy, thức giấc phú thọPhát hiện nay xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tế huyện đề xuất Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tốt trào phúng hồ nước xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm cạnh bên việc giải quyết tố giác, tin báo về tù túng và đề xuất khởi tố theo lao lý tố tụng hình sự vn từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nntt tại ngân hàng Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn vn chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 15: hấp thụ ở rượu cồn vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp nghỉ ngơi thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện nay hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan liêu VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank bỏ ra nhánh thành phố sài thành từ 2013-2015Đổi mới cai quản tài chính trong vận động khoa học tập xã hội trường vừa lòng viện hàn lâm kỹ thuật xã hội vn
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn bạn dạng trong lòng bà mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài xích tập vật dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải cách và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8