Bài tập môn nguyên lý kế toán

     
Hướng dẫn cụ thể bài tập nguyên tắc kế toánCác dạng bài xích tập nguyên tắc kế toán gồm kèm theo đáp ánDạng 3: bài xích tập xác định công dụng kinh doanhI. Bài bác tập nguyên tắc kế toán số 1II. Bài bác tập nguyên tắc kế toán số 2

Hướng dẫn chi tiết bài tập nguyên tắc kế toán

Bài tập nguyên tắc kế toán giúp người học sau khoản thời gian học xong, khối hệ thống lại toàn bộ kiến thức kim chỉ nan áp dụng vào phần nghiệp vụ và những định khoản thực tế.

Bạn đang xem: Bài tập môn nguyên lý kế toán

Hướng dẫn chi tiết bài tập nguyên tắc kế toán

Câu 5.1

Yêu ước 1: Định khoản kế toán những nghiệp vụ phân phát sinh

1. Quý khách hàng trả tiền mua sắm chọn lựa chịu từ bỏ kỳ trước bằng tiền mặt 10.000

Nợ TK 111: 10.000

tất cả TK 131: 10.000

2. Dùng tiền gửi ngân hàng để cài TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), chi phí vận đưa bốc dỡ đơn vị chi hết 220 tiền phương diện (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

tất cả TK 112: 44.000

có TK 111: 220

3. Cần sử dụng tiền gởi NH trả nợ người buôn bán 30.000 và rút về quĩ tiền mặt 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

bao gồm TK 112: 50.000

4. Cần sử dụng tiền khía cạnh trả lương cho CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000

tất cả TK 111: 20.000

5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ người chào bán 20.000

Nợ TK 331: 20.000

tất cả TK 311: 20.000

6. Cần sử dụng tiền nhờ cất hộ NH trả vay thời gian ngắn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

tất cả TK 112: 50.000

7. Mua nguyên vật liệu nhập kho giá thiết lập 20.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT) chưa trả tiền tín đồ bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

gồm TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: phản chiếu vào tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng so sánh số tạo nên kiểu các cột

*

4. Lập bảng cân đối kế toán

*

Câu 5.2

1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm 20.000, cần sử dụng cho cai quản phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: 20.000

Nợ TK 627: 2.000

gồm TK 152: 22.000

2. Chi phí lương đề nghị trả người công nhân sản xuất thành phầm 35.000, quản lý phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

có TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo phần trăm quy định (biết rằng những khoản lương được xác minh tỷ lệ thân lương cơ bạn dạng và năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

có TK 3382: 140

bao gồm TK 3383: 1.260

tất cả TK 3384: 210

bao gồm TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

bao gồm TK 3382: 20

bao gồm TK 3383: 180

gồm TK 3384: 30

gồm TK 3386: 10

Theo fan lao động:

Nợ TK 334: 840

có TK 3383: 640

tất cả TK 3384: 120

tất cả TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ dùng cho cung cấp 50.000

Nợ TK 627: 50.000

gồm TK 214: 50.000

5. Chi phí điện nước mua không tính 2.100 (đã bao hàm 5% thuế GTGT) vẫn trả cho tất cả những người bán bởi chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

bao gồm TK 112: 2.100

6. Kết chuyển bỏ ra phí

– Kết chuyển ngân sách sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

tất cả TK 621: 20.000

tất cả TK 622: 36.680

có TK 627: 59.240

7. Nhập kho sản phẩm hoá, hiểu được giá trị thành quả chế dở vào cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm ngừng trong kỳ = 0 + 115.920 – 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

tất cả TK 154: 110.920

Yêu ước 2: phản chiếu vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

Yêu mong 3: Lập bảng bằng phẳng tài khoản

Câu 5.3

Yêu mong 1: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh

1. Xuất kho vật liệu dùng mang đến SXKD là 80.000, trong đó

Dùng mang lại SX SP A: 40.000Dùng mang đến SX SP B: 30.000Dùng cho cai quản phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

tất cả TK 152: 80.000

2. Tính tiền lương phải trả cho CNV là 53.000, trong đó

Tiền lương CNSX SP A: 20.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương cai quản phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán sản phẩm 8.000Tiền lương của phần tử quản lý công ty 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): 20.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

gồm TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo phần trăm quy định (giả định toàn bộ tiền lương là lương cơ bản).

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

tất cả TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ dùng cho tiếp tế 17.000; cỗ phận bán hàng 10.000; thành phần quản lý công ty lớn 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

tất cả TK 214: 42.000

5. Vào cuối kỳ kết đưa hết ngân sách chi tiêu SX. Biết rằng chi phí SX chung phân bổ cho từng một số loại SP theo chi phí lương công nhân SX, hiểu được CPSX dở cuối kỳ:

SP A: 5.000SP B: 4.000

Tổng ngân sách chi tiêu sản xuất chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bổ chi tiêu cho thành phầm A: 22.100

Phân bổ ngân sách chi tiêu cho thành phầm B: 11.050

– Kết chuyển ngân sách sản xuất vào kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

bao gồm TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

gồm TK 621 (B): 30.000)

bao gồm TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

bao gồm TK 622 (B): 12.300)

bao gồm TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

tất cả TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm sản xuất theo giá thành sản xuất thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

– Kết chuyển thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

gồm TK 154: 143.050

– Kết chuyển giá thành bán hàng, chi tiêu QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

tất cả TK 641: 19.840

tất cả TK 642: 27.300

Yêu ước 2: phản ánh vào tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết.

Xem thêm: Tổng Hợp 50 Lời Chúc Buổi Sáng Dành Cho Người Yêu Ấm Áp, Ngọt Ngào

*

Câu 5.4

Yêu mong 1: Định khoản những nghiệp vụ khiếp tế

1. Xuất kho thành phẩm bán cho khách sản phẩm được người sử dụng chấp nhận, giá chỉ vốn 30.000, giá thành 180.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT), người tiêu dùng thanh toán một nửa bằng tiền mặt, số còn lại ghi nợ.

– Ghi nhấn giá vốn:

Nợ TK 632: 30.000

gồm TK 155: 30.000

– Ghi nhấn doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

có TK 511: 180.000

bao gồm TK 333: 18.000

2. Chi phí lương đề xuất trả nhân viên bán sản phẩm 20.000, làm chủ doanh nghiệp 30.000

Nợ TK 641: 20.000

Nợ TK 642: 30.000

bao gồm TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ dùng cho cỗ phận bán hàng 15.000, phần tử quản lý công ty 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

tất cả TK 214: 35.000

4. Những khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ quy định (giả định toàn bộ là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

tất cả TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Ngân sách chi tiêu điện nước mua ko kể dùng cho bộ phận bán sản phẩm 10.000 (chưa bao hàm 5% thuế GTGT), thành phần quản lý công ty 12.000 (chưa bao hàm 5% thuế GTGT) sẽ thanh toán tổng thể bằng đưa khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

gồm TK 112: 23.100

6. Xác định công dụng kinh doan

– Kết đưa giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: 30.000

bao gồm TK 632: 30.000

– Kết chuyển chi phí bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

gồm TK 641: 49.800

– Kết chuyển bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

tất cả TK 642: 69.200

– Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

tất cả TK 421: 31.000

Yêu mong 2: phản ánh vào tài khoản kế toán

Yêu ước 3: Lập bảng bằng vận tài khoản và report kết quả kinh doanh

Câu 5.5

Yêu ước 1: Định khoản nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Cài 1 TSCĐ hữu hình chưa thanh toán tiền cho đơn vị bán, giá mua chưa xuất hiện thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, túi tiền lắp đặt trả bởi tiền phương diện là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

bao gồm TK 111: 500.000

bao gồm TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho tất cả những người bán 5.000.000 bởi tiền giữ hộ ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

có TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho sử dụng cho

Trực tiếp cung ứng sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ nghỉ ngơi phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản chi tiêu khác

Loại ngân sách Đối tượng chịu đưa ra phíTiền lương đề nghị trảKhấu haoTiền mặt
-Bộ phận thẳng SX -Bộ phận PV và làm chủ SX -Bộ phận bán hàng -Bộ phận QLDN1.800.000 1.300.000 1.200.000 1.500.000 1.000.000 500.000 500.000 100.000 200.000 400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

có TK 334: 5.800.000

có TK 214: 2.000.000

tất cả TK 111: 700.000

5. Thành phầm sản xuất kết thúc được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. Giá cả sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

có TK 621: 10.000.000

gồm TK 622: 1.800.000

bao gồm TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

gồm TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất cung cấp 500 sản phẩm. Giá bán bán chưa tồn tại thuế bởi 1,4 giá thành, thuế GTGT 10%. Người sử dụng đã thanh toán toàn thể bằng TGNH.

– Ghi thừa nhận giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

gồm TK 156: 7.100.000

– Ghi dấn doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

tất cả TK 511: 9.940.000

gồm TK 333: 994.000

7. Xác định công dụng kinh doanh

Kết gửi giá vốn hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

bao gồm TK 632: 7.100.000

– Kết chuyển ngân sách chi tiêu bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

gồm TK 641: 1.900.000

– Kết chuyển bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

gồm TK 642: 2.400.000

– Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

gồm TK 911: 9.940.000

– Xác định hiệu quả kinh doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

bao gồm TK 911: 1.460.000

Yêu mong 2: Lập bảng cân đối kế toán

Các dạng bài bác tập nguyên lý kế toán tất cả kèm theo đáp án

Dạng 1: bài tập làm quen:

Với nguyên tắc kế toán, có tương đối nhiều dạng bài xích tập khác biệt theo cường độ từ dễ đến khó, giúp cho người học rất có thể làm quen dần với con kiến thức. Dạng đề đầu tiên chúng ta cần vậy là bài xích tập khẳng định các Nghiệp vụ tài chính phát sinh thuộc các loại Tài sản, giỏi Nguồn vốn, với định khoản những bút toán cơ bản. Sau đó là một bài tập minh họa:

Đề bài: xác minh từng nghiệp vụ đâu là nguồn vốn, đâu là tài sản, và định khoản tăng giảm ( nợ, có những Tài khoản liên quan) cho các nội dung sau:

a. Rút tiền gửi ngân hàng (TGNH) về nhập quỹ tiền mặt 80.000b. Vay bank trả nợ người chào bán 60.000c. Thu chi phí công nợ khách hàng bằng tiền phương diện 40.000d. Chi tiền khía cạnh trả nợ ngân hàng 15.000e. Chuyển khoản qua ngân hàng gửi bank trả nợ cho những người bán 50.000

Đáp án:

a. Giảm tài sản (TGNH) – Tăng gia tài (Tiền mặt)

Định khoản:Nợ TK 111-Tiền mặt: 80.000Có TK 112-TGNH: 80.000

b. Khi vay chi phí Ngân hàng: Tăng TS (TGNH) – Tăng nguồn vốn (Nợ đề xuất trả)Nợ TK 112: 60.000Có TK 341: 60.000

Khi cần sử dụng TGNH trả nợ: bớt TS (TGNH) – Giảm nguồn chi phí (Nợ đề nghị trả)Nợ TK 331: 60.000Có TK 112: 60.000

c. Tăng TS (TGNH) – giảm TS (Phải thu khách hàng)Nợ TK 111: 40.000Có TK 131: 40.000

d. Bớt TS (Tiền mặt) – giảm NV (Nợ bắt buộc trả)Nợ TK 341: 15.000Có TK 111: 15.000

e. Sút TS (TGNH) – bớt NV (Nợ cần trả)Nợ TK 331: 50.000Có TK 112: 50.000

Dạng 2: bài xích tập định khoản những nghiệp vụ dịch vụ thương mại cơ bản

Ở dạng này, chúng ta cần nỗ lực rõ những nghiệp vụ về mua, bán hàng hóa, nguyên thiết bị liệu; xuất nguyên vật liệu để sản xuất, đó là những nghiệp vụ kinh tế thường chạm chán ở những doanh nghiệp bình thường. Đây là một ví dụ:

Đề bài: Định khoản các nghiệp vụ sau đây:

a. Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong các số ấy thuế GTGT 2.000.000đ.b. Đem tiền mặt nhờ cất hộ vào NH 30.000.000đc. Bỏ ra tiền mặt vận chuyển hàng hóa mua về 300.000đ, thuế 10%.d. Mua vật tư nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa giao dịch thanh toán cho đơn vị cung cấp. Giá thành vận chuyển, bốc dỡ vật liệu mua vào 440.000đ trả bằng tiền mặt, trong những số đó thuế GTGT 40.000đ.e. Xuất vật liệu để cung cấp sp 20.000.000đ

Đáp án:

a. Ghi nhận doanh thu:Nợ TK 111: 22.000.000Có TK 511: 20.000.000Có TK 3331: 2.000.000

Thông thường, khi cung cấp hàng, các bạn phải hạch toán ghi dấn giá vốn hàng chào bán ( Nợ TK 632 – gồm TK 156), vì tại đây đề không nói rõ giá vốn từng nào nên mình xin phép quăng quật qua.

b. Nợ TK 112: 30.000.000Có TK 111: 30.000.000

c. Nợ TK 156: 300.000Nợ TK 1331: 30.000Có TK 111: 330.000

d. Nợ TK 152: 50.000.000Nợ TK 1331: 50.000.00Có TK 331: 55.000.000

Chi tầm giá vận chuyển, bốc dỡ:Nợ TK 152: 400.000Nợ TK 1331: 40.000Có TK 111: 440.000

e. Nợ TK 621: 20.000.000Có TK 152: 20.000.000

Dạng 3: bài tập xác định tác dụng kinh doanh

Đây là dạng bài bác tập tổng hợp, cách đầu các bạn phải định khoản các nghiệp vụ tạo nên trong kỳ, kế tiếp cuối kỳ kết đưa doanh thu, giá cả và xác định chi phí. Bài bác tập mẫu:

Đề bài: doanh nghiệp A bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, thuộc đối tượng tính thuế GTGT 10% theo cách thức khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá bán hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Vào kỳ có những tài liệu như sau:

Hàng tồn đầu kỳ:

Tồn tại kho: 1.000 đơn vị chức năng (trị giá bán 10.000.000đ)Tồn tại quầy: 500 đơn vị chức năng (trị giá 5.000.000đ, giá bán lẻ chưa thuế 15.000đ/đơn vị)

a. Nhập kho hàng hóa mua từ bỏ nhà cấp dưỡng 9.000 đơn vị chưa trả tiền. Giá download chưa thuế GTGT 120.000.000đ.b. Xuất kho mặt hàng giao quầy bán lẻ 7.000 đối kháng vị.c. Tổng hợp hóa đơn kinh doanh nhỏ trong kỳ 6.000 1-1 vị, đã phân phối thu tiền mặt. Giá bán lẻ chưa thuế 20.000đ/đơn vị. Tổng đúng theo phiếu nộp tiền bán hàng trong kỳ: 132.000.000đ.d. Thời điểm cuối kỳ kiểm mặt hàng tại quầy, số sản phẩm tồn kho là 1.480 đối chọi vị. Mặt hàng thiếu, nhân viên bán sản phẩm phải bồi thường theo giá bán có thuế.e. Bảng tập hợp bỏ ra phí bán hàng và chi phí làm chủ doanh nghiệp (đv tính: đồng)

Yếu tố chi phíPhục vụ bán hàngPhục vụ cai quản lý
Lương10.000.0005.000.000
BHYT, BHXH, KPCĐ1.900.000950.000
Vật liệu bao gói hàng2.520.000
Khấu hao5.000.0001.500.000
Dịch vụ cài đặt ngoài4.380.0006.250.000
Chi bởi tiền mặt3.500.0007.500.000
Cộng27.300.00021.200.000

Yêu cầu: Ghi nhận những bút toán phản nghịch ánh tình trạng mua hàng, bán sản phẩm và xác định lợi nhuận trước thuế.

Xem thêm:

Đáp án

Giá xuất kho trung bình cuối kỳ:12.857 = 10.000.000 + 5.000.000 + 120.000.0001.000 + 500 + 9.000

a. Nợ TK 156: 120.000.000Nợ TK 133: 12.000.000Có TK 331: 132.000.000

b. Nợ TK 156 (Q): 89.999.000 = 7.000 x 12.857Có TK 156 (K): 89.999.000

c. Nợ TK 632: 77.142.000 = 6.000 x 12.857Có TK 156 (Q): 77.142.000Nợ TK 111: 132.000.000Có TK 511: 120.000.000Có TK 333: 12.000.000

d. Nợ TK 632: 257.140 = (1500 – 1480) x 12.857Có TK 156 (Q): 257.140Nợ TK 1388: 440.000 = trăng tròn x 22.000Có TK 632: 257.140Có TK 711: 182.860

e. Nợ TK 641: 10.000.000Nợ TK 642: 5.000.000Có TK 334: 15.000.000Nợ TK 641: 1.900.000Nợ TK 642: 950.000Có TK 338: 2.850.000Nợ TK 641: 2.520.000Có TK 331: 2.520.000Nợ TK 641: 5.000.000Nợ TK 642: 1.500.000Có TK 214: 6.500.000Nợ TK 641: 4.380.000Nợ TK 642: 6.250.000Có TK 331: 10.630.000Nợ TK 641: 3.500.000Nợ TK 642: 7.500.000Có TK 111: 11.000.000

– Kết đưa doanh thu, bỏ ra phí:Nợ TK 511: 120.000.000Có TK 911: 120.000.000Nợ TK 911: 125.642.000Có TK 632: 77.142.000Có TK 641: 27.300.000Có TK 642: 21.200.000Nợ TK 711: 182.860Có TK 911: 182.860

– Kết chuyển lỗ:Nợ TK 421: 5.459.140Có TK 911: 5.459.140

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài tập nguyên lý kế toán bao gồm lời giải

Bài 1. Công ty ABC tất cả số dư thời điểm đầu kỳ trên một số trong những tài khoản như sau (đơn vị tính: triệu đồng)

1.TK tiền phương diện 10

2.TK tiền gửi ngân hàng 20

3.TK phải thu người sử dụng 15

4.TK bắt buộc trả cho những người bán 20

5.TK vật liệu 5

6.TK mặt hàng hoá 30

7.TK vay và nợ thuê tài chính 27

8.TK phải trả fan lao rượu cồn 5

9.TK vốn đầu tư chi tiêu của chủ mua 68

10.TK tài sản cố định và thắt chặt hữu hình 40

Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh:

Mua vật liệu tiền chưa trả cho người bán 2Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho những người bán 10Chi tiền khía cạnh trả lương công nhân viên cấp dưới 5Khách mặt hàng trả nợ thu bằng tiền mặt 12Đem tiền mặt gửi ngân hàng 10Mua mặt hàng hoá thanh toán giao dịch bằng chi phí gửi ngân hàng 6Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 4

Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào kỳ?

Lời giải

Nợ TK152: 2 tất cả TK331: 2Nợ TK331: 10 tất cả TK341: 10Nợ TK334: 5 tất cả TK111: 5Nợ TK111: 12 bao gồm TK131: 12Nợ TK112: 10 tất cả TK111: 10Nợ TK156: 6 có TK112: 6Nợ TK331: 4 tất cả TK112: 4

Bài 2. Tại công ty sản xuất gồm tình bên cạnh đó sau: Số liệu vào đầu kỳ (Đơn vị tính: đồng)

Tiền mặt 4.000.000 phiếu thuTiền gửi bank 20.000.000Phải thu của công ty 16.000.000Nguyên liệu, vật tư 17.000.000Chi tầm giá sản xuất marketing dở dang 3.000.000Thành phẩm 10.000.000Vốn đầu tư của chủ tải 80.000.000Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển 6.000.000Lợi nhuận chưa bày bán 10.000.000Hao mòn TSCĐ 10.000.000Vay với nợ mướn tài thiết yếu 9.000.000Phải trả cho tất cả những người bán 15.000.000Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình 60.000.000

Chi tiết đồ vật liệu:

o vật tư A: 9.000kg x 1.000đ/kg

o vật tư B: 1.600 lít x 5.000đ/l chi tiết thành phẩm: 400spx 25.000đ/sp

Trong kỳ vạc sinh các nghiệp vụ sau:

1.Mua vật liệu A nhập kho 10.000kg, giá cài 990đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá chỉ mua, chưa trả tiền fan bán, ngân sách vận đưa 100.000đ trả bằng tiền mặt

2.Mua vật liệu B nhập kho 2.400 lít; giá sở hữu 5.000đ/l; thuế GTGT 10% trên giá bán mua, chưa trả tiền bạn bán, giá thành vận đưa 120.000đ trả bởi tiền mặt

3.Xuất kho vật tư A: 15.000 kg; trị giá bán 15.000.000đ để tiếp tế sản phẩm

4.Xuất kho vật liệu B: 3.000 lít; trị giá bán 15.070.000đ để sản xuất sản phẩm

5.Vay ngắn hạn để trả nợ bạn bán: 25.000.000đ

6.Tiền lương nên trả:

o Công nhân chế tạo sản phẩm: 20.000.000đ

o Nhân viên cai quản phân xưởng: 1.000.000đ

o nhân viên cấp dưới bán hàng: 1.000.000đ

o Nhân viên cai quản doanh nghiệp: 3.000.000đ

7.Trích khấu hao TSCĐ:

o Chuyên dùng làm sản xuất sản phẩm: 1.800.000đ

o cần sử dụng cho việc thống trị sản xuất: 200.000đ

o sử dụng cho thành phần bán hàng: 400.000đ

o dùng cho thành phần quản lý doanh nghiệp: 600.000đ

8.Chi tổn phí khác trả bởi tiền phương diện 1.800.000đ, tính cho:

o bộ phận sản xuất: 1.000.000đ

o bộ phận bán hàng: 300.000đ

o phần tử quản lý doanh nghiệp: 500.000đ

9.Nhập kho 2.500 sản phẩm, đến biết giá thành sản xuất dở dang cuối kỳ: 1.070.000đ

10.Xuất kho 2.400 sản phẩm; giá vốn sản phẩm bán: 54.800.000đ; chào bán trực tiếp mang lại khách hàng; giá bán 30.000đ/sp; thuế GTGT 10% trên giá bán bán; chưa thu tiền.

Yêu cầu:

a.Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh?

b.Xác định kết quả kinh doanh? Biết thuế suất thuế TNDN là 20

Lời giải

a.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

Nợ TK152: 9.900.000 (10.000kg x 990đ/kg)

Nợ TK133: 990.000

Có TK 331: 10.890.000

Nợ TK152 : 100.000

Có TK 111: 100.000

Nợ TK152: 12.000.000 (2.400lít x 5.000đ/kg)

Nợ TK133: 1.200.000

Có TK 331: 13.200.000

Nợ TK152: 120.000

Có TK 111: 120.000

Nợ TK 621: 15.000.000

Có TK 152: 15.000.000

Nợ TK 621: 15.070.000

Có TK 152: 15.070.000

Nợ TK 331: 25.000.000

Có TK 341: 25.000.000

Nợ TK 622: 20.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 1.000.000

Nợ TK642: 3.000.000

Có TK 334: 25.000.000

Nợ TK 627: 2.000.000

Nợ TK641: 400.000

Nợ TK642: 600.000

Có TK 214: 3.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 300.000

Nợ TK642: 500.000

Có TK 111: 1.800.000

Nợ TK 154: 54.070.000

Có TK 621: 30.070.000

Có TK 622: 20.000.000

Có TK 627: 4.000.000

Tổng chi phí sản phẩm sản xuất dứt trong kỳ: 3.000.000 + 54.070.000 – 1.070.000 = 56.000.000 đồng

Nợ TK155: 56.000.000

Có TK154: 56.000.000

Nợ TK632: 54.800.000

Có TK 155: 54.800.000

Nợ TK131: 79.200.000

Có TK 511: 72.000.000 (2.400sp x 30.000đ/sp)

Có TK3331: 7.200.000

b.Xác định tác dụng kinh doanh:

Kết gửi doanh thu:

Nợ TK 511: 72.000.000

Có TK911: 72.000.000

Kết chuyển bỏ ra phí:

Nợ TK 911: 60.600.000

Có TK632: 54.800.000

Có TK641: 1.700.000

Có TK642: 4.100.000

Lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế TNDN: 72.000.000- 60.600.000 = 11.400.000

Thuế TNDN yêu cầu nộp:

Nợ TK821: 2.280.000 (11.400.000 x 20%)

Có TK3334: 2.280.000

Kết đưa thuế TNDN:

Nợ TK911: 2.280.00

Có TK821: 2.280.000

Kết chuyển lãi:

Nợ TK 911: 9.120.000

Có TK421: 9.120.000

Bài tập nguyên lý kế toán – tất cả lời giải

I. Bài bác tập nguyên tắc kế toán số 1

Tại doanh nghiệp (DN) sản xuất thương mại Thanh Hà có những số liệu tương quan đến quá trình sản xuất được kế toán tài chính ghi thừa nhận như sau:

Số dư đầu kỳ của TK 154: 10.000.000đ

Trong kỳ, tại DN, có các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau:

1. Tải NVL nhập kho chưa trả tiền cho những người bán, giá chưa tồn tại thuế là 300.000.000, TGTGT 10%, CP chuyển vận NVL về nhập kho không thuế là 500.000đ, sẽ trả bằng tiền mặt, khoản ưu đãi giảm giá được tận hưởng 2% trên giá download chưa thuế học tập kế toán trưởng

2. Xuất kho NVL sử dụng cho các bộ phận trực tiếp cung cấp là 150.000.000đ, phần tử phục vụ cung cấp là 20.000.000đ, cỗ phận bán hàng là 5.000.000đ, thành phần quản lý doanh nghiệp là 3.000.000đ

3. Tính lương cần trả cho công nhân trực tiếp thêm vào là 80.000.000đ, nhân viên thống trị phân xưởng là 10.000.000đ, cỗ phận bán sản phẩm là 5.000.000đ, phần tử quản lý công ty lớn là 30.000.000đ

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo phần trăm quy định tính vào ngân sách chi tiêu liên quan bao gồm cả phần trừ lương

5. Xuất kho CCDC loại phân chia 1 lần sử dụng ở các phần tử sản xuất là 1.700.000đ, thành phần quản lý công ty 2.000.000đ, bộ phận bán sản phẩm là 3.000.000đ

6. Nhận ra hóa đối chọi tiền điện, chi phí nước gây ra ở các phần tử sản xuất là 5.000.000đ, thành phần quản lý doanh nghiệp là 1.000.000đ, bộ phận bán hàng là 2.000.000đ khóa học excel cơ bản

7. Trong kỳ, thành phần SX đã dứt và nhập kho 10.000SP A. Quý hiếm SPDD vào cuối kỳ là 2.400.000đ, DN review SPDD theo ngân sách chi tiêu NVLC

8. Xuất kho 800 SP đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán là 50.000đ/sp, TGTGT 10%, người sử dụng chưa thanh toán

9. Nhận ra giấy báo có của bank do quý khách hàng thanh toán lô sản phẩm ở nhiệm vụ 8

10. Xuất kho 100 sp nhờ cất hộ đi bán, giá bán bán bao gồm 10 %TGTGT là 61.500đ

Yêu cầu: bảng mã mô hình xuất nhập khẩu

Tính toán định khoản và phản ánh những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào các tài khoản có liên quan. Tính giá cả SP nhập kho vào kỳ. Hiểu được doanh nghiệp hạch toán sản phẩm tồn kho theo pp kiểm kê thường xuyên và nộp TGTGT theo pp khấu trừ thuế:

Giải bài tập nguyên tắc kế toán số 1

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong kỳ

Khi nhập kho NVL

Nợ TK 1521 : 300.000.000

Nợ TK 1331 : 30.000.000

Có TK 331 : 330.000.000

– chi tiêu vận chuyển hàng về nhập kho

Nợ TK 152 : 5.000.000

Nợ TK 1331 : 500.000

Có TK 111: 5.500.000

– Khoản giảm giá hàng cài được hưởng

Nợ TK 331 : 300.000.000*2% = 6.000.000

Có TK 152 : 6.000.000

2. Xuất kho NVL sử dụng

Nợ TK 621 : 150.000.000

Nợ TK 627 : 20.000.000

Nợ TK 641 : 5.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 152 : 178.000.000

3. Tính lương yêu cầu trả cho cbcnv mẫu báo cáo tài bao gồm nội bộ

Nợ TK 622 : 80.000.000

Nợ TK 627 : 10.000.000

Nợ TK 641 : 20.000.000

Nợ TK 642 : 30.000.000

Có TK 334 : 140.000.000

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Nợ TK 622 : 80.000.000*19% = 15.200.000

Nợ TK 627 : 10.000.000*19% = 1.900.000

Nợ TK 641 : 20.000.000*19% = 3.800.000

Nợ TK 642 :30.000.000*19% = 5.700.000

Nợ TK 334 : 140.000.000*6% = 8.400.000

Có TK 338 : 35.000.000

5. Xuất kho CCDC PVSX

Nợ TK 627 : 1.700.000

Nợ TK 641 : 2.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 153 : 6.700.000

6. Nợ TK 627 : 5.000.000

Nợ TK 641 : 1.000.000

Nợ TK 642 : 2.000.000

Có TK 331 : 8.000.000

7. Kết chuyển chi phí tính ngân sách chi tiêu sản phẩm

Nợ TK 154 : 283.800.000

Có TK 621 : 150.000.000

Có TK 622 : 80.000.000 + 15.200.000 = 95.200.000

Có TK 627 : 20.000.000+10.000.000 + 1.900.000 + 1.700.000 + 5.000.000 = 38.600.000

Tổng chi tiêu sản phẩm nhập kho = 10.000.000 + 283.800.000 – 2.400.000 = 291.400.000

Giá thành đơn vị sản phẩm nhập kho = 291.400.000/1.000 = 291.400

Nhập kho TPSX trong kỳ

Nợ TK 155 : 291.400.000

Có TK 154 : 291.400.000

8a. Nợ TK 632 : 800*391.400 = 313.120.000

Có TK 155 : 313.120.000

b. Nợ TK 131 ; 44.000.000

Có TK 511 : 800*50.000 = 40.000.000

Có TK 3331 ; 4.000.000

9. Nợ TK 112 : 44.000.000

Có TK 131 : 44.000.000

10. Nợ TK 157 : 100*291.400 = 291.400.000

Có TK 155 : 291.400.000

II. Bài xích tập nguyên lý kế toán số 2

Tại dn sản xuất và dịch vụ thương mại Thanh Hà có những số liệu liên quan đến qua trình sản xuất được kế toán tài chính ghi thừa nhận như sau:

Số dư thời điểm đầu kỳ của TK 154 : 4.000.000

Trong kỳ, tại dn có những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau:

1. Xuất kho 50.000.000đ vật liệu sử dụng cho:

Trực tiếp sản xuất SP : 42.000.000đPhục vụ sinh hoạt phân xưởng chế tạo : 4.000.000đBộ phận bán hàng : 1.500.000đBộ phận làm chủ doanh nghiệp : 2.500.000đ

2. Tiền lương phải giao dịch thanh toán cho CNV là 16.000.000đ trong đó:

Công nhân trực tiếp chế tạo : 9.000.000đNhân viên phân xưởng : 2.000.000đNhân viên bán hàng 2.000.000đNhân viên thống trị doanh nghiệp ; 3.000.000đ

3. Trích BHXH, BHYT với KPCĐ theo phần trăm quy định nhằm tính vào giá thành có liên quan, bao gồm cả phần trừ vào lương

4. Phần tử sản xuất báo hư một CCDC có giá xuất kho lúc đầu là 3.000.000đ, CCDC thuộc loại phân chia 3 lần

5. Khấu hao TSCĐ là 10.000.000đ phân bổ cho :

Phân xưởng phân phối : 6.000.000đBộ phận bán sản phẩm : 1.500.000đBộ phận quản lý doanh nghiệp : 2.500.000

6. Chi tiêu khác phát sinh không trả cho nhà hỗ trợ có cực hiếm theo hóa đơn là 17.600.000đ, TGTGT 10% phân bổ cho bộ phận bán hàng là 10.000.000đ, thành phần quản lý công ty lớn là 6.000.000đ

7. Trong kỳ sản xuất chấm dứt 2.000SP, đang nhập kho thành phẩm. Mang đến biết giá thành SXDD cuối tháng là 3.200.000đ

8. Xuất kho 500SP buôn bán trực tiếp mang lại khách hàng giá bán chưa TGTGT là 40.000đ/sp, TGTGT10%, khách hàng chưa thanh toán

9. Xuất kho 200 SP gửi đi bán giá cả chưa TGTGT 10% là 38.000đ/sp. Mười ngày sau, quý khách hàng thông báo gật đầu đồng ý mua lô sản phẩm 200 SP này, cùng đã giao dịch cho dn bằng đưa khoản

10. Xuất kho 300 SP phân phối trực tiếp mang lại khách hàng, giá thành 34.000đ/sp người tiêu dùng thanh toán bằng tiền mặt cho DN

Yêu mong :

1. Định khoản với phản ánh những nghiệp vụ tài chính phát sinh vào sơ thiết bị tài khoản

2. Tính chi tiêu sản phẩm nhập kho trong kỳ

3. Tính tác dụng kinh doanh vào kỳ

Hướng dẫn giải bài xích tập nguyên lý kế toán số 2

I. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Nợ TK 621 : 42.000.000

Nợ TK 627 : 4.000.000

Nợ TK 641 : 1.500.000

Nợ TK 642 : 2.500.000

Có TK 152 : 50.000.000

2. Nợ TK 622 : 9.000.000

Nợ TK 627 : 2.000.000

Nợ TK 641 : 2.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 334 : 16.000.000

3 Nợ TK 622 : 9.000.000*19% = 1.710.000

Nợ TK 627 : 2.000.000*19% = 380.000

Nợ TK 641 : 2.000.000*19% = 380.000

Nợ TK 642 : 3.000.000*19% = 570.000

Nợ TK 334 : 16.000.000*6% = 960.000

Có TK 338 : 3.820.000

4. Nợ TK 627 : 1.000.000

Có TK 142 : 1.000.000

5. Nợ TK 627 : 6.000.000

Nợ TK 641 : 1.500.000

Nợ TK 642 ; 2.500.000

Có TK 214 : 10.000.000

6. Nợ TK 641 ; 10.000.000

Nợ TK 642 : 6.000.000

Nợ TK 1331 : 1.600.000

Có TK 331 : 17.600.000

7. Kết đưa CP tính chi tiêu SP

Nợ TK 154 : 42.000.000 + 10.710.000 + 13.380.000 = 66.090.000

Có TK 621 : 42.000.000

Có TK 622 : 9.000.000 + 1.710.000 = 10.710.000

Có TK 627 : 4.000.000 + 2.000.000 + 380.000 + một triệu + 6.000.000 = 13.380.000

Tổng ngân sách SP = 4.000.000 + 66.090.000 – 3.200.000 = 66.890.000

Giá thành đơn vị chức năng sp = 66.890.000/2.000 = 33.445

Nhập kho TPBB SX vào kỳ

Nợ TK 155 : 66.890.000

Có TK 154 : 66.890.000

8. Phản chiếu giá vốn hàng phân phối trong kỳ

Nợ TK 632 : 500*33.445 = 16.722.500

Có TK 155 : 16.722.500

Phản ánh doanh thu bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 131 : 22.000.000

Có TK 511 : 500*40.000 = 20.000.000

Có TK 3331 ; 2.000.000

9. Gởi kho mặt hàng đi bán

Nợ TK 157 : 200 * 33.445 = 6.689.000

Có TK 155 : 6.689.000

Khi khách hàng gật đầu đồng ý thanh toán

Phản ánh giá vốn hàng phân phối trong kỳ

Nợ TK 632 : 6.689.000

Có TK 157 : 6.689.000

Phản ánh doanh thu bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 112 : 8.360.000

Có TK 511 : 200*38.000 = 7.600.000

Có TK 3331 : 760.000

10. Phản chiếu giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 632 ; 300*33.445 = 10.033.500

Có TK 155 : 10.033.500

Phản ánh doanh thu bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 111 : 11.220.000

Có TK 511 : 300*34.000 = 10.200.000

Có TK 3331 : 1.020.0000

11. Kết đưa giá vốn hàng buôn bán trong kỳ

Nợ TK 911 : 33.445.000

Có TK 632 ; 16.722.500 + 6.689.000 + 10.033.500 = 33.445.000

Kết đưa DT bán hàng trong kỳ

Nợ TK 511 : 20.000.000 + 7.600.000 + 10.200.000 = 37.800.000

Có TK 911 : 37.800.000

Kết chuyển CP tạo nên trong kỳ

Nợ TK 911 : 29.950.000

Có TK 641 : 1.500.000 + 2.000.000 + 380.000 + 1.500.000 + 10.000.000 = 15.380.000

Có TK 642 : 2.500.000 + 3.000.000 + 570.000 + 2.500.000 + 6.000.000 = 14.570.000