Bài tập câu điều kiện loại 2 hay gặp nhất

     

Hôm nay chúng tôi xin ra mắt tới quý fan hâm mộ một nhiều loại câu điều kiện không có thật ở hiện tại tại. Câu đk loại 2 giống như câu đk loại 1. Đều miêu tả một giả định về tương lai, về hiệu quả của hành động trong tương lai. Nhưng lại trong đk loại 2, đk đó hết sức khó xảy ra hoặc là không khi nào có thật. Nội dung bài viết này sẽ bao gồm về Câu đk loại 2- Công thức, cách dùng, bài bác tập áp dụng.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 2 hay gặp nhất

Câu điều kiện LOẠI 2


Ý nghĩa câu điều kiện loại 2

– tựa như như câu điều kiện loại 1, câu đk loại 2 cũng sẽ nghĩ về sau này nhưng tác dụng sẽ không xảy ra hoặc rất cực nhọc xảy ra. Gồm nghĩa là, câu đk loại 2 là câu đk thể hiện ước mong muốn mà bạn dạng thân cần yếu làm được.

Công thức ( cấu trúc) câu đk loại 2

If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)

Example:

– If you went to lớn bed earlier you wouldn’t be so tired.( nếu bạn đi ngủ sớm bạn sẽ không bị mệt.)- thực tiễn bạn đã không đi ngủ sớm, với bạn hiện nay đang bị mệt cùng điều bạn mong muốn không thể có tác dụng được)

– If it rained, you would get wet.( giả dụ trời mưa, các bạn sẽ bị ướt)- Thực tế bên phía ngoài trời không có mưa

Lưu ý câu đk loại 2

Lưu ý 1:

Trong câu điều kiện loại 2, rượu cồn từ của mệnh đề if chia ở (past subjunctive). Động tự của mệnh đề chủ yếu chia sinh sống tương lai trong vượt khứ(Future in the past).

Riêng cồn từ “to be” thì dùng “were” cho toàn bộ các ngôi.Động từ trong mệnh đề thiết yếu ở tương lai trong vượt khứ(Future in the past): would

Example: 

– If the weather wasn’t so bad, we would go khổng lồ the park. (But the weather is bad so we can’t go.)( ví như thời tiết không thật tệ, chúng ta sẽ đi mang đến công viên)- Nhưng thực tiễn thời máu thì tệ bởi vì thê chúng ta không thể đi.

Lưu ý 2: giải pháp ghi nhớ nhanh

– Ở những trung chổ chính giữa anh ngữ các thầy cô giáo hay sử dụng cách ghi nhớ nhanh như sau:

Câu điều kiện loại 2 = Câu đk loại 1 đi lùi một thì
Simple present → Past subjunctive/ Simple Past
Will + V_inf → Would + V_inf
Lưu ý 3:

– có thể dùng “Would be V_ing” sửa chữa thay thế cho “Would + V_inf” để nhấn mạnh hành động đang diễn raEx: If I were in my company, I would be working now. (Nếu bây giờ tôi ở doanh nghiệp của tôi, thì tôi đang đang làm cho việc)

Lưu ý 4: Đảo ngữ câu đk loại 2


Were + S +(not) + to_inf

Ex:If they offered you the job, would you accept?→ Were they to lớn offer you the job, would you accept?( ví như họ kiến nghị bạn một công việc, chúng ta có chấp nhận không?)

She would hurt herself if she fell.→Were she to fall, she would hurt.( ví như cô ấy ngã, thì cô ấy sẽ ảnh hưởng đau.)

Lưu ý 4: Were rất có thể được dùng ráng cho was (với các chù từ Ị, he, she, it) trong mệnh đề if tuyệt nhất là trong mịnh đề “If I were you”If Tom were rich, he would have a car. (Nếu Tom giàu có, anh ấy sẽ mua một loại xe ô tô.)
*
If Tom were rich, he would have a carI’d go out if it weren’t raining. (Giá như trời không mưa thì tôi đang di chơi)If I were you, I would accept the invitation. (Nếu tôi là anh, tôi sẽ đồng ý lời mời của họ)Lưu ý 5: Không sử dụng would trong mệnh đề đk (if-clause)If I ate cake, I’d get fat. (Nếu tôi ân bánh, tôi có khả năng sẽ bị mập.)

Nhưng would hoàn toàn có thể được sử dụng trong mênh đề if khi họ đưa ra lời yêu cầu.

If you’d like to come this way, the doctor will see you now.(Vui long đi lối này, chưng sĩ sẽ khám cho bà.)

Biến thể câu đk loại 2

1. Biến chuyển thể sinh sống mệnh đề chính

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing

– Could với might cũng hoàn toàn có thể được sử dụng trong mệnh đề thiết yếu để nói tới khả năng có thể xảy ra.

Example:

If she had a camera, she could take some photos.(Giá như nắm máy ảnh, cô ấy hoàn toàn có thể chụp vài tấm hình.)If Rachel worked harder, she might do even better than at her study.

Xem thêm: Nhuộm Tóc Bao Lâu Thì Mới Nhuộm Tóc Có Nên Gội Đầu Lại Và Bí Quyết Giữ Màu Tóc

(Giá như Rachel học siêng hơn thỉ kết kim cương học tập của cô ấy cụ thể còn giỏi hơn nữa.)

2. Biến thể làm việc mệnh đề If

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf

Example:If you were working, I wouldn’t bother you. (Nếu bạn đang bận thao tác tôi sẽ không làm phiền các bạn đâu.)

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf

Example:

If he hadn’t called me last night, I couldn’t get up early.( nếu buổi tối qua anh ấy không gọi tôi, thì tôi thiết yếu dậy nhanh chóng được.)

Bài tập câu điều kiện loại 2

1. Kết thúc các bài bác tập dưới sử dụng câu đk loại 2(Complete the sentences with the verbs in brackets.)

I can’t tidy my room now. If I ………………………. More không tính phí time, I ……………………………. It. (have | tidy)My job isn’t well-paid. Provided that I ……………………… a lot of money, however, I ………………………….round the world. (earn | travel)I spend a lot of time learning English. If I ………………………….. English, I …………………………… studyingSpanish or French. (not learn | try)I have lớn meet my business partner. But if I ………………………… some time to lớn spare, I ………………………..a museum. (have | visit)I don’t know if my friend needs help. Suppose he …………………………. My help, I ………………………………(need | not refuse)I can’t imagine that there would be someone in my bedrrom. I ………………………….. If I ……………………..a stranger in it. (scream | find)My teachers are OK. If I …………………………… my teachers, however, I ………………………………….. Them.(can’t stand | never tell)I’ve never won a lottery. But I …………………………. My job if I …………………… a million. (not quit | win)You can rely on Jim. But if he ……………………… about it, I …………………………….. Him. (forget | remind)Do you want me to pay in advance? I ………………………….. In advance on condition that I ………………….a discount. (pay | get)

Đáp án

If I had more không tính phí time, I would tidy it.Provided that I earned a lot of money, however, I would travel round the world.If I did not learn English, I would try studying Spanish or French.But if I had some time khổng lồ spare, I would visit a museum.Suppose he needed my help, I would not refuse.I would scream if I found a stranger in it.If I couldn’t stand my teachers, however, I would never tell them.But I would not quit my job if I won a million.If he forgot about it, I would remind him.I would pay in advance on condition that I got a discount.

2. Bài bác tập viết lại câu sử dụng câu điều kiện loại 2

Ví dụ:My car is out of order. I won’t drive you there.If my car wasn’t out of order, I would drive you there._______________________________________________________

I don’t know his address. I can’t tương tác him.If I ………………………… his address, I could contact him.He is ill. He can’t go skiing.If he wasn’t ill, he ……………………… skiing.He doesn’t like tomatoes. He won’t eat the salad.If he …………………….. Tomatoes, he would eat the salad.I travel on my own because I speak English.I wouldn’t travel on my own if I ……………………………………. English.We don’t have enough room in our house. You can’t stay with us.If we …………………. Enough room in our house, you could stay with us.You aren’t lucky. You won’t win.If you were lucky, you ……………………………… .I go to lớn bed early because I work so hard.I wouldn’t go to lớn bed early if I …………………………………. So hard.I am eighteen. I can vote.If I ……………………. Eighteen, I couldn’t vote.Go to lớn Corfu. You may lượt thích it.If you went lớn Corfu, you ……………………………… it.You’ll manage it. Don’t panic.You would manage it if you ………………………………………. .

Đáp án:

If I knew his address, I could tương tác him.If he wasn’t ill, he could go skiing.If he liked tomatoes, he would eat the salad.I wouldn’t travel on my own if I didn’t speak English.If we had enough room in our house, you could stay with us.If you were lucky, you would win.I wouldn’t go to lớn bed early if I didn’t work so hard.If I wasn’t | weren’t eighteen, I couldn’t vote.If you went khổng lồ Corfu, you might like it.You would manage it if you didn’t panic.

3. Xong xuôi các câu sau với hễ từ lưu ý trong ngoặc

I can’t tidy my room now. If I ………………………. More không tính tiền time, I ……………………………. It. (have | tidy)My job isn’t well-paid. Provided that I ……………………… a lot of money, however, I ………………………….round the world. (earn | travel)I spend a lot of time learning English. If I ………………………….. English, I …………………………… studyingSpanish or French. (not learn | try)I have to lớn meet my business partner. But if I ………………………… some time to spare, I ………………………..a museum. (have | visit)I don’t know if my friend needs help. Suppose he …………………………. My help, I ………………………………(need | not refuse)I can’t imagine that there would be someone in my bedrrom. I ………………………….. If I ……………………..a stranger in it. (scream | find)My teachers are OK. If I …………………………… my teachers, however, I ………………………………….. Them.(can’t stand | never tell)I’ve never won a lottery. But I …………………………. My job if I …………………… a million. (not quit | win)You can rely on Jim. But if he ……………………… about it, I …………………………….. Him. (forget | remind)Do you want me khổng lồ pay in advance? I ………………………….. In advance on condition that I ………………….a discount. (pay | get)

Đáp án:

If I had more không tính tiền time, I would tidy it.Provided that I earned a lot of money, however, I would travel round the world.If I did not learn English, I would try studying Spanish or French.But if I had some time khổng lồ spare, I would visit a museum.Suppose he needed my help, I would not refuse.I would scream if I found a stranger in it.If I couldn’t stand my teachers, however, I would never tell them.But I would not quit my job if I won a million.If he forgot about it, I would remind him.I would pay in advance on condition that I got a discount.

4. Bao gồm một lỗi sai trong mỗi câu. Đánh dấu với viết câu vấn đáp đúng ngay mặt cạnh-sử dụng câu đk loại 2

Ví dụ:If you helped me, we will finish in time. Would finish_______________________________________________________________________________________I can’t go out. Believe me, I wouldn’t stay at trang chủ if I’m not ill. _______________If my mum was younger, she studied at university. _______________I can’t afford this car. But I’d buy it if I have more money. _______________I don’t speak French. If I’d speak French, I’d live in Provence. _______________If you aren’t my best friend, I wouldn’t tolerate your behaviour. _______________Paul is unemployed. He would be happier if he founded a job. _______________He doesn’t want to vì the exam. But he could enter university if he’d pass it. _______________I don’t know his phone number. I’ll text him if I knew it. _______________They wouldn’t travel lớn Egypt if they can’t stand hot weather. _______________If I were you, I should listen khổng lồ your parents. _______________

Đáp án:

I can’t go out. Believe me, I wouldn’t stay at home if I’m not ill. I wasn’t | weren’tIf my mum was younger, she studied at university. would studyI can’t afford this car. But I’d buy it if I have more money. hadI don’t speak French. If I’d speak French, I’d live in Provence. I spokeIf you aren’t my best friend, I wouldn’t tolerate your behavior. weren’tPaul is unemployed. He would be happier if he founded a job. foundHe doesn’t want to vị the exam. But he could enter university if he’d pass it. he passedI don’t know his phone number. I’ll text him if I knew it. I’d textThey wouldn’t travel to Egypt if they can’t stand hot weather. couldn’t standIf I were you, I should listen to your parents. would listen

5. Bài xích tập viết lại câu sử dụng câu điều kiện loại 2

What would you wish if you ………………. Three wishes?□ have □ hadTim ……………………………………… if he asked for a pay-rise.□ wouldn’t be fired □ wasn’t firedSuppose you had khổng lồ marry Rachel, what ………………………………… first?□ would you vày □ you would doI wouldn’t accept the job on condition that I ……………………………………………. Very early.□ had to get up □ would have khổng lồ get upIf we …………… a TV set, we could watch the Olympic games.□ buy □ boughtHe’d go with us in case we …………………………… help.□ needed □ would needIf the flowers were dry, ………………………………….. Them?□ will you water □ would you waterWe would deliver the parcel today on condition that you ……………….. Extra charge.□ paid □ payedWe would support your project provided that you ………………………… it till the end of this year.□ finished □ finishIf you gave me your address, I ………………….. Send someone to have a look at it.□ will be able □ could

Đáp án:

What would you wish if you had three wishes?Tim wouldn’t be fired if he asked for a pay-rise.Suppose you had to marry Rachel, what would you do first?I wouldn’t accept the job on condition that I had to get up very early.If we bought a TV set, we could watch the Olympic games.He’d go with us in case we needed help.If the flowers were dry, would you water them?We would deliver the parcel today on condition that you paid extra charge.We would support your project provided that you finished it till the over of this year.If you gave me your address, I could send someone lớn have a look at it.

6. Sử dụng những từ lưu ý để ngừng các câu đk lại 2

Ví dụ:I’d play with you ………………………………………………………………………help me | with the housework | you | ifI’d play with you if you helped me with the housework._____________________________________________________

I wouldn’t go there ………………………………………………. .be | I | if | you……………………………………………………………………., we’d catch an express train.to Paris | have | suppose | to lớn travel | we……………………………………………………………. If you didn’t commit it?a crime | you | to lớn | admitJim would be happier ……………………………………………………………….. .you | about it | if | not tell himIf you won this match, ………………………………………………………………….?win | you | the tournamentWe should take some coins …………………………………………………………………….need | in case | a trolley | we | in the shop…………………………………………………………………………….. If it were cloudy?go | we | to lớn the beachWe wouldn’t mind your marriage ………………………………………………………………..get married | in church | you | on condition thatSuppose I wanted khổng lồ renovate the house, ……………………………………………………………………?a hand | give me | youWhat would you do ……………………………………………………………………………………?back | he | the money | not give you | if

Đáp án:

I wouldn’t go there if I were you.Suppose we had khổng lồ travel lớn Paris, we’d catch an express train.Would you admit lớn a crime if you didn’t commit it?Jim would be happier if you did not tell him about it.If you won this match, would you win the tournament?We should take some coins in case we needed a trolley in the shop.Would we go khổng lồ the beach if it were cloudy?We wouldn’t mind your marriage on condition that you got married in church.Suppose I wanted to renovate the house, would you give me a hand?What would you do if he didn’t give you the money back?

7. Bài xích tập phân chia động từ thực hiện câu điều kiện loại 2

1. It’s Monday today, but if it ___________________ (be) Saturday, I ______________________ (go) lớn the beach.2. I don’t have any money now, but if I ___________________ (have) some, I _________________ (lend) it lớn you.3. I have lớn work tomorrow, but if I ___________________ (be) free, I ___________________ (go) shopping with you.4. Amy can only speak one language, but if she ________________ (can) speak two languages, she___________________ (apply) for a job at the Multicultural Center.5. Sue doesn’t know how khổng lồ knit. If she ___________________ (know) how to lớn knit, she ____________________ (make)a sweater for you for your birthday.6. I don’t own a pair of skis. If I ________________ (have) skis, I __________________ (go) skiing with you tomorrow.7. I can’t understand what he’s saying. If he ___________________ (speak) more clearly, I ____________________(understand) more.8. We are not going to lớn buy that house, but if it ______________________ (be) a little cheaper, we____________________ (buy) it.9. He is not going to lớn pass his exam. If he ______________________ (study) harder, he _____________________ (pass).10. John has a lot of car accidents. If he _____________________ (drive) more carefully, he _______________________(have) fewer accidents.11. Beth eats a lot of junk food. If she _____________________ (eat) healthier food, she ____________________ (lose)weight.12. Robert smokes a lot. If he ______________________ (quit) smoking, his cough _______________ (get) better.13. Frank is always tired. If he _____________________ (go) lớn bed earlier every night, he ______________________(feel) much better.

Xem thêm: Cách Chăm Sóc Móng Chân Bị Bật Móng Tay Phải Làm Sao Cho An Toàn Và Mau Lành?

8. Chọn câu vấn đáp đúng nhất sử dụng câu đk loại 2

1. If I were hungry, I __________________________ a sandwich.a) makeb) will makec) would make2. I would buy a new car if I __________________________ more money.a) hadb) havec) will have3. If he __________________________ his homework everyday, he would get better marks.a) doesb) didc) will do4. If our parents were here, they __________________________ us what to lớn do.a) toldb) would tellc) tell5. I would help her if she __________________________ me.a) will askb) askedc) asks6. If I found a $20 dollar bill on the street, I __________________________ it.a) will keepb) keptc) would keep7. I __________________________ to your buổi tiệc ngọt on Saturday if I didn’t have khổng lồ work.a) cameb) would comec) will come8. I would call them if I __________________________ their telephone number.a) knewb) knowc) will know

Bài viết bên trên của cửa hàng chúng tôi với đã khái quát tất cả kiến thức liên quan cấu tạo câu đk loại 2 – Công thức, phương pháp dùng, bài xích tập áp dụng từ cơ bạn dạng đến nâng cao. Shop chúng tôi rất ao ước nhận được hầu như đóng góp ý kiến quý báu tự quý thầy cô và các bạn học sinh sinh viên.