BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP

     

Tiếp theo chuỗi bài học kinh nghiệm vềcâu điều kiện, bọn họ sẽ thuộc nhau khám phá kiến thức về câu điều kiện hỗn hợp.Câu điều kiện hỗn hợpthường sử dụng phối hợp giữa các loại câu đk và đượcchia thành2 trường hòa hợp chính. Cùng bossvietnam.vn tra cứu hiểu cụ thể qua bài viết bên dưới bạn nhé!


1. Câu đk hỗn hợp các loại 1

Giả thiếtvề một hành động, một vấn đề sẽ xảy ra ở hiện tại nếu điều kiện nói tới trong quá khứ bao gồm thật.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện hỗn hợp


*
*
*
*
Bài tập về câu đk hỗn hợp

11. If the hotel in Paris had been full, we somewhere else. (stay)

12. If I got the job, I grateful khổng lồ you. (be)

13. Unless she (fail) ____ the chạy thử she will get her driving licence next week.

Bài tập 5

1. How would you explain the meaning of this word if you(not know) ____ it?

2. We(not be) ____ angry if you had refused the dinner.

3. If I were you, I (not take) ____ it.

4. If Ken (not mend) ____ the car, who will do it?

5. If I (not be) ____ in a hurry when I got up, I wouldn’t catch the train.

6. She won’t finish it on time if she (not start) ____ right now.

7. Had I driven slowly, I (not crash) ____.

8. She would get fat if she (not stop) ____ eating.

9. Had he not let me know, I (not collect) ____ him at the airport tomorrow morning. (not collect)

Bài tập 6

1. If you take my advice, you (be) ____ happy.

2. What would you vì if you (be) ____ me?

3. If you (lend) ____ me some books I will give them back in two weeks.

4. I (send) ____ her a letter if I had found her address.

5. She the bread if she hadn’t been hungry.

Xem thêm: Bệnh Kiết Lỵ Là Gì - Nguyên Nhân Và Cách Điều Trị Hiệu Quả

6. If she (come) ____ here I will tell her about the film.

7. I will be unhappy if you (leave) ____ me.

8. If you hadn’t been so crazy you (not/buy) ____ this expensive house.

9. If the sun (shine) ____ I will go lớn the beach.

10. If I (win) ____ the lottery I would leave my country.

Đáp án

Bài tập 1
1. C2. A3. B4. D5. A
Bài tập 2

1. Had had/ wouldn’t ask

2. Didn’t love/ wouldn’t have married

3. Had read/ wouldn’t be

4. Hadn’t studied/ couldn’t find

5. Hadn’t fallen

Bài tập 3

1. If Bob hadn’t come home late last night, he wouldn’t be tired now.

2. If I hadn’t revised my lesson, I wouldn’t have got bonus scores today.

3. If Anna had learned English in high school, she would have had good job.

4. If I were rich, I would have bought new flat last month.

5. We could reach Tony’s house now if we had asked for direction before.

Xem thêm: 10 Món Ngon Từ Thịt Heo Xay Làm Món Gì Ngon, Tổng Hợp 99 Món Ngon Từ Thịt Lợn Xay

Bài tập 4
1. Would have2. Buy3. Would have got4. Had supported5. Ask6. Helps7. Had had
8. Were9. Would taste10. Join11. Would have stayed12. Would be13. Fails
Bài tập 5

1. Did not know

2. Would not have been

3. Would not take

4. Does not mend

5. Had not been

6. Does not start

7. Would not have crashed

8. Did not stop

9. Would not collect

Bài tập 6
1. Will be2. Were3. Lend4. Would have sent5. Wouldn’t have stolen
6. Comes7. Leave8. Wouldn’t have bought9. Shines10. Won

Vậy là chúng ta đã xong xuôi bài học tập về câu điều kiện hỗn phù hợp rồi. Nếu các bạn có thắc mắc gì về bài học ngày bây giờ hãy phản hồi xuống phía bài viết nhé. bossvietnam.vn chúc các bạn học xuất sắc tiếng Anh hơn.