BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LỚP 6

     
Một số để ý khi thực hiện bài giảng elearning môn Toán lớp 6

♥ Muốn dừng lại ở bất cứ thời điểm như thế nào của một trang, hay như là muốn chuyển trang tiếp theo hoặc xem lại trang trước. Em kích chuột vào các hình tượng trên thanh điều khiển.

Bạn đang xem: Bài giảng điện tử lớp 6

♥ mong muốn tải tệp tin nguồn trình chiếu PowerPoint, những em kích loài chuột vào hình tượng

*

Danh sách bài giảng elearning môn Toán lớp 6 – Sách Cánh Diều

Chương I. Số tự nhiên

Bài 1. Tập hợp.

§ huyết 1 Tập hợp

§ máu 2 Tập hợp

Bài 2. Tập hợp các số từ nhiên.

§ tiết 1 Tập hợp các số từ nhiên

§ máu 2 Tập hợp những số tự nhiên

§ máu 3 Tập hợp những số trường đoản cú nhiên

Bài 3. Phép cộng, phép trừ những số trường đoản cú nhiên.

§ tiết 1 Phép cộng, phép trừ các số trường đoản cú nhiên

§ máu 2 Phép cộng, phép trừ những số trường đoản cú nhiên

Bài 4. Phép nhân, phép chia những số từ nhiên.

§ tiết 1 Phép nhân, chia các số từ nhiên

§ huyết 2 Phép nhân, chia các số trường đoản cú nhiên

Bài 5. Phép tính luỹ vượt với số nón tự nhiên.

§ máu 1 Phép tính luỹ quá với số mũ tự nhiên

§ tiết 2 Phép tính luỹ vượt với số mũ tự nhiên

§ máu 3 Phép tính luỹ vượt với số mũ tự nhiên

Bài 6. Thiết bị tự thực hiện các phép tính.

§ tiết 1 đồ vật tự thực hiện các phép tính

§ huyết 2 sản phẩm công nghệ tự thực hiện các phép tính

Bài 7. Quan hệ phân tách hết. đặc điểm chia hết.

§ quan tiền hệ phân tách hết. đặc điểm chia hết

Bài 8. Tín hiệu chia hết đến 2, cho 5.

§ Dấu hiệu phân tách hết mang lại 2, mang đến 5

Bài 9. Tín hiệu chia hết cho 3, mang lại 9.

§ tín hiệu chia hết đến 3, mang đến 9

Bài 10. Số nguyên tố. Phù hợp số.

§ Tiết một số nguyên tố. Phù hợp số

§ ngày tiết 2 Số nguyên tố. Thích hợp số

Bài 11. Phân tích một số trong những ra thừa số nguyên tố.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Phím Tắt Để Trình Chiếu Bài Trình Chiếu Powerpoint Nhanh Và Dễ Dàng

§ tiết 1 Phân tích một vài ra quá số nguyên tố

§ máu 2 Phân tích một trong những ra quá số nguyên tố

Bài 12. Ước bình thường và mong chung bự nhất

§ ngày tiết 1 Ước thông thường và ước chung bự nhất

§ ngày tiết 2 Ước chung và ước chung phệ nhất

§ tiết 3 Ước phổ biến và ước chung phệ nhất

Bài 13. Bội thông thường và bội chung nhỏ tuổi nhất

§ ngày tiết 1 Bội chung và bội chung nhỏ nhất

§ máu 2 Bội tầm thường và bội chung bé dại nhất

§ máu 3 Bội bình thường và bội chung nhỏ nhất

Bài tập cuối chương I

§ ngày tiết 1 Ôn tập chương I

§ ngày tiết 2 Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm

§ Tiết 1 số nguyên âm

Bài 2. Tập hợp các số nguyên

§ huyết 1 Tập hợp các số nguyên

§ ngày tiết 2 Tập hợp các số nguyên

§ ngày tiết 3 Tập hợp những số nguyên

Bài 3. Phép cộng những số nguyên

§ máu 1 Phép cộng những số nguyên

§ huyết 2 Phép cộng những số nguyên

§ tiết 3 Phép cộng những số nguyên

Bài 4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc lốt ngoặc

§ máu 1 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vệt ngoặc

§ huyết 2 Phép trừ số nguyên. Quy tắc lốt ngoặc

Bài 5. Phép nhân các số nguyên

§ tiết 1 Phép nhân những số nguyên

§ ngày tiết 2 Phép nhân các số nguyên

Bài 6. Phép phân tách hết hai số nguyên. Quan tiền hệ phân chia hết vào tâp phù hợp số nguyên.

§ huyết 1 Phép chia hết hai số nguyên. Quan liêu hệ phân tách hết trong tâp hòa hợp số nguyên

§ huyết 2 Phép phân tách hết hai số nguyên. Quan tiền hệ chia hết vào tâp vừa lòng số nguyên

§ tiết 3 Phép phân tách hết nhị số nguyên. Quan lại hệ chia hết vào tâp đúng theo số nguyên

Bài tập cuối chương II

§ ngày tiết 1 Ôn tập chương II

§ huyết 2 Ôn tập chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu bốn kinh doanh

§ huyết 1 Đầu tư kinh doanh

§ ngày tiết 2 Đầu bốn kinh doanh

§ ngày tiết 3 Đầu bốn kinh doanh

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUANBài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

§ ngày tiết 1 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ ngày tiết 2 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ ngày tiết 3 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi.

§ máu 1 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ tiết 2 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ tiết 3 Hình chữ nhật. Hình thoiBài 3. Hình bình hành.

§ huyết 1 Hình bình hành

§ máu 2 Hình bình hành

§ huyết 3 Hình bình hành

Bài 4. Hình thang cân.

§ ngày tiết 1 Hình thang cân

§ ngày tiết 2 Hình thang cân

§ huyết 3 Hình thang cân

Bài 5. Hình gồm trục đối xứng.

§ tiết 1 Hình tất cả trục đối xứng

§ tiết 2 Hình tất cả trục đối xứng

Bài 6. Hình tất cả tâm đối xứng.

§ ngày tiết 1 Hình bao gồm tâm đối xứng

§ tiết 2 Hình bao gồm tâm đối xứng

Bài 7. Đối xứng vào thực tiễn.

§ huyết 1 Đối xứng vào thực tiễn

§ huyết 2 Đối xứng trong thực tiễn

Bài tập cuối chương III

§ máu 1 Ôn tập chương III

§ ngày tiết 2 Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.

Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, so với và up date dữ liệu.

Xem thêm: Access Was Denied - Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Bình Định Năm 2020

Bài 2. Biểu vật cột kép.

Bài 3. Quy mô xác suất trong một vài trò nghịch và thí nghiệm đối chọi giản

Bài 4. Tỷ lệ thực nghiệm trong một trong những trò chơi và thí nghiệm 1-1 giản

Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Bài 1. Phân số với tử và mẫu mã là số nguyên

Bài 2. So sánh những phân số. Lếu láo số dương

Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số

Bài 4. Phép nhân, phép phân chia phân số

Bài 5. Số thập phân

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Bài 7. Phép nhân, phép phân chia số thập phân

Bài 8. Ước lượng và có tác dụng tròn số

Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài 10. Hai câu hỏi về phân số

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆMChủ đề 2. Chỉ số khối cơ thể (BMI)CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 2. Hai tuyến phố thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng tuy vậy song

Bài 3. Đoạn thẳng

Bài 4. Tia

Bài 5. Góc

Bài tập cuối chương VIHOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Bố trí thành các vị trí trực tiếp hàng

ĐÃ HOÀN THÀNH TẬP HỢP BÀI GIẢNG PPT TOÁN 6 CÁNH DIỀU. HỮU ÍCH HÃY ẤN LIKE. CẢM ƠN!