Bài Giảng Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

     

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (204.49 KB, 12 trang )
Bạn đang xem: Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp

Ths Phan Hong Mai, FBF1Chương 3 phân tích tài thiết yếu Doanh nghiệpGiảng viên: Ths Phan Hồng MaiBộ môn: Tài chủ yếu Doanh nghiệp Khoa: ngân hàng – Tài chínhThs Phan Hong Mai, FBF23.1 định nghĩa Phân tích tài chính DN* đối chiếu tài chính doanh nghiệp là thực hiện một tập hợp những khái niệm, phương pháp và những công cụ được cho phép xử lý các thông tin kế toán tài chính và các thông tin không giống về quản lý nhằm reviews tình hình tài chủ yếu của một doanh nghiệp, review rủi ro, mức độ và unique hiệu quả buổi giao lưu của doanh nghiệp đó.Chương 3 so với tài chính DNMục đích ?Ths Phan Hong Mai, FBF33.2 tiến trình phân tích tài chínhThu thập thông tin-Từ nội bộ DN-Bên ko kể DNXử lý tin tức -
Phân tích BCTC-Phân tích tỷ số tài chínhKết quả: báo cáo đánh giá tình trạng tài chủ yếu mức độ khủng hoảng và hiệu quả hoạt động vui chơi của DNThs Phan Hong Mai, FBF4Thông tin đối chiếu tài chính•Thông tin tài thiết yếu - kế toán (BCTC)•Thông tin thông thường về DN-Lịch sử hình thành-Đặc điểm chuyển động sx, tởm doanh-Những biến hóa về VCSH, hiệ tượng quản lý, công nghệ, sản phẩm…-Quá trình liên kết, vừa lòng tác, giải thể•Khả năng điều hành quản lý của Ban lãnh đạo•Tình hình thanh toán với TCTD•Thông tin chung về ngành •Điều kiện tài chính - xã hội
Thu thập từ bỏ nội bộ DN:- khối hệ thống sổ sách tài bao gồm - kế toán - quản lí lý- Quan gần kề trực tiếp- phỏng vấn CBCNVThu thập bên phía ngoài DN:- tổ chức chuyên nghiệp- siêng gia- phương tiện đi lại truyền thông- Khác: thuế, thanh tra, kiểm toán, đối tác …Ths Phan Hong Mai, FBF5Phương pháp so sánh•Xác định những chỉ tiêu tài thiết yếu cơ bản (số tuyệt vời hoặc số kha khá - theo tỷ lệ)•So sánh các chỉ tiêu đó với: -Chỉ tiêu mức độ vừa phải ngành-
Chỉ tiêu tương xứng của kỳ trước-Chỉ tiêu tương ứng trong kế hoạch3.3 phương pháp phân tíchThs Phan Hong Mai, FBF6Phương pháp bóc đoạn• bóc các tiêu chuẩn tổng đúng theo thành phần đa chỉ tiêu cấu thành có quan hệ nhân quả• Ưu điểm: đề đạt mức độ tác động của các chỉ tiêu phần tử tới tiêu chí tổng hợp, là cơ sở khẳng định nguyên nhân biến hóa tình hình tài chính của người sử dụng • Nhược điểm: Khó vận dụng Ths Phan Hong Mai, FBF73.4 so sánh các report tài chính•Bảng cân đối kế toán•Báo cáo KQKD•Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ-Tổng tài sản, tổng nguồn vốn
-Cơ cấu tài sản, nguồn vốn-Diễn phát triển thành nguồn vốn-Vốn lưu hễ ròng-Doanh thu, bỏ ra phí, roi từng hoạt động-Tỷ lệ từng loại ngân sách chi tiêu so cùng với doanh thu-Thu, bỏ ra (lưu chuyển khoản tệ) từng hoạt động-Giá trị khoản yêu cầu thu, bắt buộc trả-Lưu giao dịch chuyển tiền tệ thuần trong kỳ so với LNSTThs Phan Hong Mai, FBF8VLĐR = TSLĐ - nguồn thời gian ngắn = Nguồn lâu năm – TSCĐTSLĐ mối cung cấp ngắn hạnVLĐR sử dụng nguồn ngắn hạn để tài trợ đến TSCĐ. Ưu điểm: ngân sách vốn thấpNhược điểm: áp lực đè nén trả nợ nặng nề, nguy cơ mất kỹ năng thanh toán lớn. TSCĐNguồn lâu năm hạn
TSLĐ nguồn ngắn hạnVLĐR = 0: chính sách tài trợ trung hoà, sử dụng nguồn thời gian ngắn tài trợ đến TSLĐ, nguồn dài hạn đến TSCĐƯu điểm: túi tiền vốn trung bìnhNhược điểm: nguy cơ tiềm ẩn mất kĩ năng thanh toán tiềm ẩnTSCĐ Nguồn nhiều năm hạnTSLĐ mối cung cấp ngắn hạnVLĐR > 0: chính sách tài trợ thủ cựu (thận trọng), áp dụng nguồn lâu dài để tài trợ 1 phần TSLĐ (dự trữ)Ưu điểm: thăng bằng tài chủ yếu tốt, an toàn, bền vữngNhược điểm: giá cả vốn caoNguồn lâu năm hạnTSCĐThs Phan Hong Mai, FBF93.5 Phân tích các tỷ số tài chính Nhóm tỷ số bội nghịch ánh khả năng thanh toán tài sản ngắn hạn-Tỷ số thanh toán thời gian ngắn = Nợ thời gian ngắn TS thời gian ngắn – Dự trữ-Tỷ số giao dịch thanh toán nhanh =
Nợ thời gian ngắn Tiền và tương tự tiền -Tỷ số thanh toán giao dịch tức thời = Nợ mang đến hạn Ths Phan Hong Mai, FBF103.5 Phân tích những tỷ số tài chính Nhóm tỷ số phản chiếu khả năng phẳng phiu vốn (cơ cấu TC) Tổng nợ-Hệ số Nợ = Tổng gia tài Vốn chủ thiết lập - thông số tự nhà tài chính = Tổng nguồn ngân sách Nợ - Hệ số tổ chức cơ cấu vốn = Vốn chủ sở hữu Ths Phan Hong Mai, FBF11Nhóm tỷ số về khả năng hoạt động giá vốn mặt hàng bán


Xem thêm: Các Đề Văn Nghị Luận Xã Hội Lớp 10 Hay Nhất 2020, Một Số Đề Văn Nghị Luận Xã Hội

-Vòng quay mặt hàng tồn kho = sản phẩm tồn kho trung bình nên thu trung bình -Kỳ thu tiền trung bình = doanh thu 1 ngày lệch giá thuần-Hiệu suất thực hiện tổng TS = Tổng TS trung bình doanh thu thuần-Hiệu suất áp dụng TSCĐ = TSCĐ bình quânThs Phan Hong Mai, FBF12Nhóm tỷ số về năng lực sinh lợi roi sau thuế-Tỷ số sinh lợi doanh thu = doanh thu LNST hoặc EBIT-Tỷ số sinh lợi tổng TS (ROA) =
Tổng TS trung bình Lợi nhuận sau thuế-Tỷ số sinh ra lợi nhuận VCSH (ROE) = Vốn chủ sở hữu bình quân lợi nhuận sau thuế-Thu nhập bên trên 1 cổ phiếu = Số cp lưu hành


*
bài bác tập đối chiếu tài bao gồm doanh nghiệp Nêu ví dụ như về báo cáo kết quả sale 5 15 240
*
*
bài xích giảng so sánh tài chủ yếu doanh nghiệp 76 6 21
*
bài xích giảng đối chiếu tài bao gồm doanh nghiệp 29 658 2
*
BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO ( CÓ ĐÁP ÁN) 17 5 24


Xem thêm: Các Thể Loại Tiểu Thuyết - Những Thể Loại Của Tiểu Thuyết

*
bài giảng so sánh tài bao gồm doanh nghiệp chương 1 tổng quan liêu về so sánh tài thiết yếu doanh nghiệp 40 510 0