Bài 4 Vật Lý 11

     

Tóm tắt lý thuyết Vật Lý 11 bài bác 4: Công của lực điện ngắn gọn, chi tiết sẽ giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng trọng trọng tâm Vật Lý 11 bài 4.

Bạn đang xem: Bài 4 vật lý 11


Lý thuyết đồ vật Lý 11 Bài 4: Công của lực điện

Bài giảng thứ Lý 11 bài 4: Công của lực điện

I. Công của lực điện

1. Đặc điểm của lực điện chức năng lên một năng lượng điện tích để trong điện trường đều

Một điện tích q dương (q > 0) tại một điểm M trong năng lượng điện trường đầy đủ nó chịu chức năng của một lực năng lượng điện F→=qE→ gồm đặc điểm:

- Lực F→ ko đổi gồm phương tuy nhiên song với các đường sức điện.

- khunh hướng từ phiên bản dương sang phiên bản âm.

- Độ bự F = qE.

2. Công của lực điện trong một năng lượng điện trường đều

- Điện tích q dương di chuyển theo đường thẳng MN, hợp với đường sức điện một gócαvới MN = s. Lúc ấy d=MH¯=s.cosα (độ nhiều năm đại số cùng với M và H là hình chiếu của điểm đầu và điểm cuối đường đi trên một con đường sức, lựa chọn chiều dương đến MH¯ thuộc chiều cùng với chiều của con đường sức).

- Biểu thức công của lực điện:AMN=F.s.cosα=qEd

Ví dụ: một vài trường hợp về vệt của công khi năng lượng điện q > 0 dịch chuyển trong năng lượng điện trường:

+α90o⇒cosα>0⇒AMN>0

+α>90o⇒cosα0⇒AMN0

+α=90o⇒cosα=0⇒AMN=0

- Công của lực năng lượng điện trong sự dịch rời của năng lượng điện trong điện trường hầu hết từ M cho N là AMN = qEd, không phụ thuộc vào vào hình dạng lối đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi.

- Chú ý:

+ Lực tĩnh điện là lực thế.

+ ngôi trường tĩnh năng lượng điện là trường thế.

II. Ráng năng của một năng lượng điện trong năng lượng điện trường

1. Có mang về vắt năng của một năng lượng điện trong điện trường

- thế năng của một năng lượng điện q trong năng lượng điện trường đặc thù cho kĩ năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm cơ mà ta xét trong điện trường.

- lựa chọn mốc nỗ lực năng tại phiên bản âm, đối với một năng lượng điện q dương đặt tại điểm M trong điện trường đa số thì công này là:

A = qEd = WM.

Trong đó:

+ d là khoảng cách từ điểm M đến phiên bản âm;

+ WM là chũm năng của điện tích q trên M.

- vào trường hợp điện tích q nằm tại vị trí điểm M trong năng lượng điện trường do nhiều điện tích điểm tạo ra thì có thể lấy thế năng bởi công của lực điện khi dịch rời q từ M ra vô cực.

WM=AM∞

2. Sự nhờ vào của cụ năng WM vào điện tích q

Thế năng của điện tích tại M tỉ lệ thành phần thuận với q:

AM∞=WM=VMq

VM là thông số tỉ lệ, không nhờ vào q nhưng chỉ dựa vào vị trí điểm M trong điện trường.

3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong năng lượng điện trường

Khi một điện tích q dịch rời từ điểm M tới điểm N vào một điện trường thì công mà lực điện tính năng lên năng lượng điện đó sinh ra sẽ bởi độ bớt thế năng của năng lượng điện q trong năng lượng điện trường.

AMN=WM−WN


Trắc nghiệm trang bị lí 11 bài xích 4: Công của lực điện

I. Mức độ dìm biết

Câu 1. phát biểu nào sau đây không phải điểm sáng của lực điện công dụng lên một điện tích dương đặt trong năng lượng điện trường hầu hết là:

A. Điểm để ở điện tích điểm.

B. Phương song song với các đường mức độ từ.

C. Trái hướng với .

D. Độ mập F = qE.

Hiển thị lời giải

Câu 2. Biểu thức tính công của lực năng lượng điện trong điện trường phần lớn là:

A. A = qE.

B. A = qEd.

C. A = qd.

D. A = Fd.

Hiển thị giải đáp

Câu 3. Công của lực năng lượng điện trong sự dịch rời của năng lượng điện q trong năng lượng điện trường trường đoản cú điểm M đến điểm N không nhờ vào vào yếu hèn tố làm sao sau đây?

A. Điện tích q.

B. Độ to của cường độ điện trường.

C. Vị trí của điểm M với điểm N.

D. Hình dạng lối đi từ điểm M đến điểm N.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Công của lực năng lượng điện trong sự dịch chuyển của năng lượng điện q trong năng lượng điện trường trường đoản cú điểm M tới điểm N không phụ thuộc vào hình dạng lối đi từ điểm M tới điểm N, chỉ nhờ vào vị trí của điểm M và điểm N.


Câu 4.

Xem thêm: Cách Tạo Danh Mục Hình Ảnh Trong Word 2013, 2010, 2007, Tạo Mục Lục Hình Ảnh Trong Word 2010

Công của lực năng lượng điện không phụ thuộc vào vào

A. Cường độ của điện trường.

B. Ngoại hình của mặt đường đi.

C. độ khủng điện tích bị dịch chuyển.

D. Vị trí điểm đầu với điểm cuối con đường đi.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Công của lực năng lượng điện trong sự dịch rời của điện tích q trong năng lượng điện trường phần đa không phụ thuộc hình dạng của lối đi mà chỉ dựa vào vị trí điểm đầu với điểm cuối con đường đi.


Câu 5. Phát biểu nào sau đấy là không đúng?

A. Công của lực điện bởi độ bớt thế năng của năng lượng điện trong điện trường.

B. Biểu thức tính công của lực điện trong điện trường đông đảo là: A = Ed.

C. Điện ngôi trường tĩnh là một trong trường thế.

D. Công của lực điện tính năng lên một điện tích không dựa vào vào dạng lối đi của năng lượng điện mả chỉ nhờ vào vào địa điểm điểm đầu cùng điểm cuối của đoạn đường đi trong điện trường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Lực điện trường là lực thế vày công của lực năng lượng điện trường không nhờ vào vào hình dạng lối đi mà chỉ phụ thuộc vào vào địa điểm điểm đầu với điểm cuối của điện tích.


Câu 7.Công thức khẳng định công của lực năng lượng điện trường làm di chuyển điện tích q trong điện trường mọi E là A = qEd, trong số đó d là

A. Khoảng cách giữa điểm đầu cùng điểm cuối.

B. Khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu với hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.

D. độ lâu năm đại số của đoạn tự hình chiếu điểm đầu cho hình chiếu điểm cuối một mặt đường sức.

D. độ nhiều năm đại số của đoạn trường đoản cú hình chiếu điểm đầu mang đến hình chiếu điểm cuối lên một con đường sức tính theo chiều mặt đường sức điện.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Công thức khẳng định công của lực điện trường làm dịch rời điện tích q trong năng lượng điện trường mọi E là A = qEd, trong số đó d là độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu mang lại hình chiếu điểm cuối lên một mặt đường sức tính theo chiều mặt đường sức điện.


Câu 8. Công của lực năng lượng điện trường làm dịch rời điện tích q trong năng lượng điện trường đầy đủ E là A = Fscos, trong đólà góc giữa vị trí hướng của đường sức và hướng của độ dời s. Vạc biểu nào sau đó là sai khi nói về mối quan hệ giữa gócvà công của lực điện?

A. α0 thì A > 0.

B. α> 900 thì A Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

α0 thì A > 0;α > 900 thì A 0 thì A = 0; năng lượng điện tích dịch rời dọc theo hướng một mặt đường sứcα = 00 thì A = F.s.


Câu 9. cố năng của năng lượng điện trong năng lượng điện trường đặc thù cho

A. Khả năng công dụng lực của năng lượng điện trường.

B. Khả năng sinh công của điện trường.

C. Phương chiều của độ mạnh điện trường.

D. độ lớn nhỏ dại của vùng không khí có điện trường.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho năng lực sinh công của năng lượng điện trường.


Câu 10.Tìm tuyên bố sai

A. Thay năng của điện tích q để tại điểm M trong điện trườngWM = q.VM.

B. Công của lực điện bởi độ sút thế năng của năng lượng điện trong năng lượng điện trường.

C. Cố năng của năng lượng điện q đặt ở điểm M trong điện trường không phụ thuộc vào điện tích q.

Xem thêm: Tiền Có Tiền Là Có Hạnh Phúc Nhưng Vì Sao Muốn Hạnh Phúc Thì Phải Có Tiền?

D. Cố năng của điện tích q đặt ở điểm M trong năng lượng điện trường đặc trưng cho năng lực sinh công của năng lượng điện trường tại điểm đó.