Giải Phương Trình 5(Sinx +( Sin3X + Cos3X) / 1 + 2Sin2X) = Cos2X + 3: A

     

Điều kiện:sin2x≠−12⇔x≠−π12+kπx=7π12+kπ,k∈ℤ

5sinx+3sinx−cosx−4sinx−cosx1+sinx.cosx1+2sin2x=cos2x+3

⇔5sinx+sinx−cosx3−4−4sinx.cosx1+2sin2x=cos2x+3

⇔5sinx+sinx−cosx−1−2sin2x1+2sin2x=cos2x+3

⇔5sinx−sinx+cosx=cos2x+3

⇔5cosx=2cos2x−1+3

⇔2cos2x−5cosx+2=0

⇔cosx=2VLcosx=12⇔cosx=12⇔x=±π3+k2π,k∈ℤ (thỏa mãn điều kiện)

Vậy nghiệm của phương trình đã mang lại là: x=±π3+k2π,k∈ℤ.

Bạn đang xem: Giải phương trình 5(sinx +( sin3x + cos3x) / 1 + 2sin2x) = cos2x + 3: a


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Tìm m để phương trình2sin2x – (2m + 1)sinx + m = 0có nghiệm x∈ (-π2; 0).


A. -1


B. 1


C. -1


D. 0


Câu 2:


Cho phương trình cos5x.cosx = cos4x.cos2x +3cos2x + 1. Những nghiệm thuộc khoảng chừng (-π;π)của phương trình là:


A.

*


B.

*


C.

*


D.

Xem thêm: Tại Sao Trai Bị Chết Thì Vỏ Mở Vỏ? Quan Sát Hình 18

*


Câu 3:


Cho phương trình sinx.cosx - sinx - cosx + m = 0, trong các số ấy m là thông số thực. Để phương trình tất cả nghiệm, những giá trị phù hợp của mlà


A. -2≤m≤-12-2


B. -12-2≤m≤1


C. 1≤m≤12+2


D. 12+2≤m≤2


Câu 4:


Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình: sin2x + 2sin(x - π4) - m = 0có nghiệm.


A.3


B.4


C.5


D.6


Câu 5:


Số nghiệm ở trong <π14;69π10)của phương trình2sin3x.(1 – 4sin2x) = 1là:


A. 40


B. 32


C. 38


D. 46


Câu 6:


Các nghiệm thuộc khoảng (0;π2)của phương trìnhsin3x.cos3x + cos3x.sin3x =38


A.

*


B.

*


C.

*


D.

*


Bình luận


bình luận
*

đến em hỏi là tự dấu tương tự 2 xuống 3 là sao vậy ạ. Em không hiểu lắm. Ao ước ad góp


Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại bossvietnam.vn


*

link
thông tin bossvietnam.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


bossvietnam.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


bossvietnam.vn

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Vieết Mở Bài Gián Tiếp Tả Con Chó Lớp 4 Ngắn Gọn, Hay Nhất, Mở Bài Gián Tiếp Tả Con Vật (12 Mẫu)


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để mang lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


bossvietnam.vn

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
bossvietnam.vn