Bạn đã chiếm hữu đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký kết tài khoản, bạn cũng có thể xem toàn bộ nội dung vấn đáp


Bạn đang xem:

Cải thiện điểm số của bạn bằng phương pháp đăng ký tài khoản bossvietnam.vn.Xem toàn cục các câu trả lời, chat thẳng 1:1 với đội ngũ giáo viên bossvietnam.vn bằng cách Đăng ký tài khoản ngay hiện thời
*
Đăng cam kết với Google
*
Đăng ký với Facebook
*

*Xem thêm: Những Bài Văn Mẫu: Nghị Luận Về Lòng Hiếu Thảo Siêu Hay, Nghị Luận Về Lòng Hiếu Thảo (18 Mẫu)

*
Đặng Quỳnh Trang
2cos^3x + cos2x + sinx = 0 2cos^3x + cos^2x - sin^2x + sinx = 0 cos^2x(2cosx + 1) + sinx(1 - sinx) = 0 (1 - sin^2x)(2cosx + 1) + sinx(1 - sinx) = 0 (1 - sinx)(1 + sinx)(2cosx + 1) + sinx(1 - sinx) = 0 (1 - sinx)<(1 + sinx)(2cosx + 1) + sinx> = 0Vậy 1 - sinx = 0 (1)hay (1 + sinx)(2cosx + 1) + sinx = 0 (2)Giải (1): 1 - sinx = 0 sinx = 0 x = kπGiải (2): (1 + sinx)(2cosx + 1) + sinx = 0 2cosx + 1+ 2sinx.cosx + sinx = 0 2(sinx + cosx) + (sinx + cosx)^2 = 0 (sinx + cosx)(2 + sinx + cosx) = 0 sinx + cosx = 0 (3)2 + sinx + cosx = 0 (4)Giải (3): (1 + sinx)(2cosx + 1) + sinx = 0= 0 x = -π/4 + kπGiải (4): 2 + sinx + cosx = 0(1 + sinx)(2cosx + 1) + sinx = 02cos^3x + cos2x + sinx = 0 2cos^3x + cos^2x - sin^2x + sinx = 0 cos^2x(2cosx + 1) + sinx(1 - sinx) = 0 (1 - sin^2x)(2cosx + 1) + sinx(1 - sinx) = 0 (1 - sinx)(1 + sinx)(2cosx + 1) + sinx(1 - sinx) = 0 (1 - sinx)<(1 + sinx)(2cosx + 1) + sinx> = 0Vậy 1 - sinx = 0 (1)hay (1 + sinx)(2cosx + 1) + sinx = 0 (2)Giải (1): 1 - sinx = 0 sinx = 1 x = kπ/2Giải (2): (1 + sinx)(2cosx + 1) + sinx = 0 2cosx + 1+ 2sinx.cosx + sinx = 0 2(sinx + cosx) + (sinx + cosx)^2 = 0 (sinx + cosx)(2 + sinx + cosx) = 0 sinx + cosx = 0 (3)2 + sinx + cosx = 0 (4)Giải (3): (1 + sinx)(2cosx + 1) + sinx = 0= 0 x = -π/4 + kπGiải (4): 2 + sinx + cosx = 0(1 + sinx)(2cosx + 1) + sinx = 0
*
trong số số hữu tỉ sau số bài viết được dưới dạng số thập phân vô hạn ko tuần hoàn!(Toán học - Lớp 7)


Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Chuyển Đổi Từ Hiện Tại Hoàn Thành Sang Quá Khứ Đơn Có ĐáP ÁN

Hỏi 15 triệu học viên cả nước ngẫu nhiên câu hỏi như thế nào về bài tập nhận câu trả lời nhanh chóng, đúng mực và miễn tổn phí liên kết với chúng ta học sinh tốt và bạn bè cả nước