Thiết bị đo lường kỹ thuật số

thumbnail_DWM 40L
Thước đo góc Bosch DWM 40L

3.730.000đ

Đã mua: 195

thumb_GLL-8-40
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 8-40

12.980.000đ

Đã mua: 96

thumb_GLL 5-40
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 5-40

9.350.000đ

Đã mua: 141

gol 32d
Máy thủy bình Bosch GOL 32D

5.280.000đ

Đã mua: 101

thumbnail_GOL 26D
Máy thủy bình Bosch GOL 26D

4.389.660đ

Đã mua: 98

thumbnail_D-TECT 120
Máy dò đa năng D-TECH 120

4.840.000đ

Đã mua: 62

thumbnail_D-TECT 150 SV
Máy dò đa năng D-TECH 150 SV

11.578.000đ

Đã mua: 126

thumbnail_GMS 120
Máy dò đa năng Bosch GMS 120

2.750.000đ

Đã mua: 78

thumbnail_GMS 100
Máy dò đa năng Bosch GMS 100

2.172.000đ

Đã mua: 135

thumbnail_GTL 3
Máy cân vạch lát gạch Bosch GTL 3

3.279.000đ

Đã mua: 57

thumbnail_GCL 25
Máy cân mực laser tia Bosch GCL 25

6.252.000đ

Đã mua: 84

thumbnail_GLL 3-50
Máy cân mực laser tia Bosch GLL 3-50

6.380.000đ

Đã mua: 168

thumbnail_GLL 3-80
Máy cân mực laser tia Bosch GLL 3-80

12.100.000đ

Đã mua: 72

thumbnail_GLL 2-50
Máy cân mực laser tia Bosch GLL 2-50

5.180.000đ

Đã mua: 99

thumbnail_GLL 5-50
Máy cân mực laser tia Bosch GLL 5-50

4.690.000đ

Đã mua: 99

thumbnail_GLL 3-15
Máy cân mực laser tia Bosch GLL 3-15

3.150.000đ

Đã mua: 156

thumbnail_GLL 3X
Máy cân mực laser tia Bosch GLL 3X

2.530.000đ

Đã mua: 106

thumbnail_GLM 250 VF
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 250 VF

8.276.816đ

Đã mua: 167

thumbnail_GLM 100 C
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 100C

4.840.000đ

Đã mua: 69

thumbnail_GLM 80
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 80

3.850.000đ

Đã mua: 85