Thiết bị đo lường kỹ thuật số

gcl-2-15-g-40034
Máy Cân Mực Laser GCL 2-15G (Tia Xanh)

5.475.000đ

Đã mua: 89

5-50x
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 5-50 X BT 150 5/8″

5.000.000đ

Đã mua: 123

5-50x
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 5-50 X Professional

4.440.000đ

Đã mua: 123

may-tia-vach-chuan-bosch-gll-3-15-professional
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 3-15 X Professional

3.150.000đ

Đã mua: 111

thumb_BT 160
Chân máy BT 150 5/8″ chân máy lớn

580.000đ

Đã mua: 67

gol 32d
Máy thủy bình Bosch GOL 32D + BT 160 + GR 500

8.125.000đ

Đã mua: 101

thumbnail_GOL 26D
Máy thủy bình Bosch GOL 26D + BT 160 + GR 500

6.875.000đ

Đã mua: 98

thumbnail_GLM 50
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 50 C

4.000.000đ

Đã mua: 145

GAM 220
Máy đo góc kỹ thuật số GAM 220

3.730.000đ

Đã mua: 199

GIM 120
Máy đo nghiêng kỹ thuật số Bosch GIM 120

4.820.000đ

Đã mua: 196

thumbnail_GIM 60L
Máy đo nghiêng kỹ thuật số Bosch GIM 60

4.640.000đ

Đã mua: 89

thumb_BT 160
Chân máy BT 150

510.000đ

Đã mua: 67

thumb_LR 2
Thiết bị nhận tia laser LR2

1.700.000đ

Đã mua: 96

thumb_BM 1
Giá đỡ đa năng BM1

870.000đ

Đã mua: 74

thumb_BT 350
Cây chống BT 350

2.035.000đ

Đã mua: 111

thumb_Kinh laser bosch
Kính laser Bosch

140.000đ

Đã mua: 86

thumb_GIC 120
Camera giám sát GIC 120 C

8.640.000đ

Đã mua: 122

thumb_GIC 120
Camera giám sát GIC 120

5.340.000đ

Đã mua: 112

thumb_GR 500
Cây MIA GR500

1.105.000đ

Đã mua: 97

thumb_BT 160
Chân máy thủy bình Bosch BT 160

980.000đ

Đã mua: 99