Kéo

Stanley_handTools_56
Kéo cắt ống nhựa 42 mm

322.400đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_57
Kéo cắt tôn mũi cong phải 10in, cán xanh

234.000đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_32
Kéo cắt tôn mũi cong trái 10in, cán đỏ

234.000đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_35
Kéo cắt tôn mũi thẳng 10 in – cán vàng

234.000đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_103
Kéo cắt tôn, mỏ dài 14in/350mm

556.400đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_103
Kéo cắt tôn, mỏ dài 12in/305mm

432.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_103
Kéo cắt tôn 12in/305mm

315.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_103
Kéo cắt tôn 10in/255mm

257.400đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_87
Kéo cắt cành 8in/200mm

170.300đ

Đã mua: 99