Kềm các loại Stanley

Stanley_handTools_39
Kềm chết mỏ nhọn 9-1/2in, (230mm)

187.200đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_101
Kìm chết 10in/254mm

198.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_5
Kềm bấm 10in/254mm

198.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_5
Kềm bấm 7in/175mm

187.200đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_5
Kềm bấm 7in/175mm

182.000đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_5
Kềm bấm 5in/127mm

163.800đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_58
Kềm cộng lực 36in/ 900mm

1.345.500đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_58
Kềm cộng lực 30in/750mm

1.041.300đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_58
Kềm cộng lực 24in/600mm

830.700đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_58
Kềm cộng lực 18in/450mm

643.500đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_58
Kềm cộng lực 14in/355mm

568.100đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_58
Kềm cộng lực 8in/203mm

314.600đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_75
Kềm càng cua 10in/250mm

123.500đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_11
Kềm cắt cáp điện 10in

175.500đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_119
Kềm bấm cót 9in

111.800đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_8
Kiềm tuốt dây Stanley

93.600đ

Đã mua: 99

bo-kem
Bộ kềm phe 4 đầu

215.800đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_96
Kềm cắt 4in/102 mm

100.100đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_115
Kềm mỏ dẹp 5in/127mm

105.300đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_126
Kiềm mỏ nhọn 8in/200mm

115.700đ

Đã mua: 99