Stanley Hand Tools

Stanley_handTools_9
Ê tô 8in có mâm xoay (20.5kg )

3.802.500đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_9
Ê tô 6in có mâm xoay (14.5 kg)

2.679.300đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_9
Ê tô 5in có mâm xoay (11kg)

2.035.800đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_9
Ê tô 4in có mâm xoay (7.5kg)

1.602.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_26
Súng dán keo 240V/40W

240.500đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_43
Súng dán keo 240V/15W

159.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_125
Bộ lục giác hệ in 12 chi tiết (1/16in – 3/8in)

310.700đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_129
Bộ lục giác bi 9 cây hệ m (1.5mm-10mm)

263.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_55
Bộ lục giác 10 cây hệ m, 1.5mm – 10mm

120.000đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_109
Bộ vít 8 cây, có từ

280.800đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_45
Bộ vít 7 cây, có từ

222.300đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_23
Bộ vít hoa thị 6 cây

345.800đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_4
Bộ vít đồng hồ (điện tử), 6 cây, cán nhựa

100.100đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_6
Bộ vít đồng hồ 6 cây (cán sắt)

93.600đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_116
Bộ vít 7 cây chuyên dùng, cách điện 1000V

713.700đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_23
Bộ vít 6 cây có từ

222.300đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_25
Tô vít 6 đầu

117.000đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_71
Vít đa năng tự động 10 mũi vặn vít

257.400đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_79
Bộ vít 2 cây trở đầu

100.100đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_79
Vít bộ 2 cây, có từ

88.400đ

Đã mua: 99