Stanley Hand Tools

Stanley_handTools_44
Kềm nhọn chuyên dùng 8in/200mm

327.600đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_44
Kềm nhọn chuyên dùng 7in/180mm

315.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_54
Kềm cắt chuyên dùng 9in/225mm

462.800đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_54
Kềm cắt chuyên dùng 8in/200mm

386.100đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_54
Kềm cắt chuyên dùng 7in/200mm

369.200đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_29
Kềm răng chuyên dùng 8in/200mm

392.600đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_29
Kềm răng chuyên dùng 7in/180mm

351.000đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_29
Kềm răng chuyên dùng 6in/150mm

345.800đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_34
Kềm rút rive 4 lỗ

245.700đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_12
Kềm rút rive 3 lỗ

175.500đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_56
Kéo cắt ống nhựa 42 mm

322.400đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_57
Kéo cắt tôn mũi cong phải 10in, cán xanh

234.000đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_32
Kéo cắt tôn mũi cong trái 10in, cán đỏ

234.000đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_35
Kéo cắt tôn mũi thẳng 10 in – cán vàng

234.000đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_103
Kéo cắt tôn, mỏ dài 14in/350mm

556.400đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_103
Kéo cắt tôn, mỏ dài 12in/305mm

432.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_103
Kéo cắt tôn 12in/305mm

315.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_103
Kéo cắt tôn 10in/255mm

257.400đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_87
Kéo cắt cành 8in/200mm

170.300đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_9
Ê tô 10in có mâm xoay (25.6kg )

6.154.200đ

Đã mua: 99