Stanley Hand Tools

Stanley_handTools_126
Kềm nhọn cán đen 5in/125mm

100.100đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_102
Kềm nhọn 5in/127mm, mỏ dài

98.800đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_40
Kềm điện 8in/200mm

120.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_40
Kìm điện 7in/180mm

113.100đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_62
Kềm cắt 6in/150mm

87.100đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_31
Kềm tước dây 6in/150mm

146.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_13
Kềm nhọn mỏ cong 8in/200mm

163.800đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_13
Kềm nhọn mỏ cong 6in/150mm

140.400đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_106
Kềm răng 7in/180mm

146.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_86
Kềm nhọn 8in/203mm

146.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_86
Kềm nhọn 6in/150mm

128.700đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_33
Kềm răng (kềm điện tổ hợp) 8in/200mm

163.800đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_68
Kềm răng (kềm điện tổ hợp) 6in/150mm

135.200đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_21
Kềm cắt 7in/180mm

146.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_51
Kềm cắt 6in/150mm

128.700đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_97
Kềm kẹp 2 lỗ 8in

111.800đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_117
Kềm mỏ quạ/5 lỗ 12in, cán dày

210.600đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_117
Kềm mỏ quạ/5 lỗ 10in, cán dày

152.100đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_117
Kềm mỏ quạ /5 lỗ 8in, cán dày

128.700đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_41
Kềm cắt chuyên dùng 6in/150mm

327.600đ

Đã mua: 99