Máy khoan pin Bosch

gjg
Máy khoan pin Bosch GSB 18V-50 Mới

4.500.000đ

Đã mua: 267

jhkkhk
Máy khoan vặn vít BOSCH GSR 18V-50 Mới

4.400.000đ

Đã mua: 321

jhkkhk
Máy khoan góc dùng pin GWB 12V-10

4.655.000đ

Đã mua: 264

fgjf
Máy khoan vặn vít pin GSB 12V-30 MỚI

3.760.000đ

Đã mua: 269

hfhd
Máy khoan pin GSR 12V 15-FC (Solo)

4.125.000đ

Đã mua: 269

d47d4b5de9d611052509c9c36a4d22b0
Máy Khoan Pin GSB 180-li (kèm pk)

2.975.000đ

Đã mua: 236

may-khoan-van-vit-dung-pin-bosch- gsr-180-li-anhto
Máy Khoan Vặn Vít Dùng Pin GSR 180-Li (KÈM PK)

2.615.000đ

Đã mua: 198

GSB 14.4-2-LI
Máy khoan pin Bosch GSB 14.4-2-LI Solo

2.050.000đ

Đã mua: 55

GSB 14.4-2-LI
Máy khoan pin Bosch GSB 14.4-2-LI Set 2 pin 2.0Ah

4.340.000đ

Đã mua: 56

gds 12v-ec
Máy vặn vít động lực dùng pin Bosch GDR 12 V-EC mới Professional

4.400.000đ

Đã mua: 99

gsb 120 li
Khoan vặn vít động lực dùng pin GSB 120-Li mới

2.200.000đ

Đã mua: 188

gsr 120 li
Máy khoan vặn vít dùng Pin GSR 120-LI

2.100.000đ

Đã mua: 156

GDR 10.8 V-LI
Máy vặn vít dùng pin GDR 10.8V LI

3.150.000đ

Đã mua: 111

GSR 18 V-EC
Máy khoan vặn vít dùng pin GSR 18V-EC (không pin + xạc)

3.450.000đ

Đã mua: 141

thumb_GSR 18-2-LI
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 18-2-LI SET

4.950.000đ

Đã mua: 133

GSR 10.8 V-EC
Máy khoan vặn vít dùng pin không chổi than GSR 10.8V-EC

5.123.000đ

Đã mua: 125

GSR 10.8 V-LI
Máy khoan vặn vít dùng pin GSR 10.8V LI

2.959.000đ

Đã mua: 63

GBH 36V-LI
Máy khoan búa dùng pin Bosch GBH 36V-LI

17.700.000đ

Đã mua: 69

GBH 18V-EC
Máy khoan búa dùng pin Bosch GBH 18V-EC

13.550.000đ

Đã mua: 135

GSB 36VE-2-LI
Máy khoan động lực dùng pin Bosch GSB 36-VE-2-LI

13.685.000đ

Đã mua: 60