Máy khoan Bosch

thumb_GSB 16 RE
Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE

1.506.000đ

Đã mua: 132

thumb_GSB 13 RE-2
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE

1.345.000đ

Đã mua: 66

thumb_GBH 8-45 D
Máy khoan búa Bosch GBH 8-45 D mới

16.392.000đ

Đã mua: 104

thumb_GBH 5-40 D
Máy khoan búa Bosch GBH 5-40 D

9.883.000đ

Đã mua: 100

thumb_GBH 3-28 DRE
Máy khoan búa Bosch GBH 3-28 DRE

5.677.000đ

Đã mua: 66

thumb_GBH 2-28 DV
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DFV

4.483.000đ

Đã mua: 92

thumb_GBH 2-28 DV
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV

4.483.000đ

Đã mua: 127

thumb_GBH 2-26 DE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE

3.697.000đ

Đã mua: 95

thumb_GBH 2-26 DE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DE

3.477.000đ

Đã mua: 99

GSR 1800-LI
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 1800-LI 2 pin

2.955.000đ

Đã mua: 185

thumb_GSB 20-2 RE
Máy khoan động lực Bosch GSB 20-2 RE

2.591.000đ

Đã mua: 109

thumb_GSB 13 RE set
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE set

1.696.000đ

Đã mua: 82

thumb_GBM 13 RE
Máy khoan Bosch GBM 13 RE

1.345.000đ

Đã mua: 145

thumb_GBM 600 RE
Máy khoan Bosch GBM 600 RE

605.000đ

Đã mua: 192

máy khoan bosch gbm 6re
Máy khoan Bosch GBM 6 RE

971.000đ

Đã mua: 122