Máy khoan Bosch

thumb_GBH 2-20 DRE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 RE

2.625.000đ

Đã mua: 69

thumb_GSR 18-2-LI
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 18-2-LI

1.945.000đ

Đã mua: 133

thumb_GSR 1400-LI
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 1440-LI 2 pin 1.5Ah

2.945.000đ

Đã mua: 85

thumb_GSR 14.4-2
Máy khoan văn vít dùng pin Bosch GSR 14.4-2

2.740.000đ

Đã mua: 97

GSR 12-2
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 12-2 (1.5 Ah)

2.225.600đ

Đã mua: 75

thumb_GSR 1000
Máy khoan vặn vít Bosch GSR 1000

1.355.000đ

Đã mua: 62

thumb_GSR 3.6
Máy vặn vít dùng pin Bosch GSR 3.6v

1.322.000đ

Đã mua: 165

thumb_GSB 500 re
Máy khoan động lực Bosch GSB 500 set

1.300.000đ

Đã mua: 115

thumb_GSB 10 RE
Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE

1.147.000đ

Đã mua: 93

thumb_GBM 32-4
Máy khoan Bosch GBM 32-4

15.681.000đ

Đã mua: 60

thumb_GBM 13 HRE
Máy khoan Bosch GBM 13 HRE

4.652.000đ

Đã mua: 119

thumb_GBM 1000 RE
Máy khoan Bosch GBM 1000 RE

795.000đ

Đã mua: 99

thumb_GBM 10 RE-3
Máy khoan Bosch GBM 10 RE

1.053.000đ

Đã mua: 114

thumb_GBH 8-45 D
Máy khoan búa Bosch GBH 8-45 DV mới

18.079.000đ

Đã mua: 60

thumb_GSB 16 RE
Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE set

1.947.000đ

Đã mua: 112

thumb_GBM 350
Máy khoan Bosch GBM 320

631.000đ

Đã mua: 189

thumb_GBM 350
Máy khoan Bosch GBM 350

760.000đ

Đã mua: 196

thumb_GSB 550 set
Máy khoan động lực Bosch GSB 550 set

1.260.000đ

Đã mua: 500

thumb_GSB 500 re
Máy khoan động lực Bosch GSB 550

842.872đ

Đã mua: 300

thumb_GSB 10.8-2-LI
Máy khoan pin Bosch GSB 10.8-2-LI

3.361.080đ

Đã mua: 97