Máy khoan Bosch

gfhffj
GSB 550 (bộ set hộp công cụ freedom) – 06011A15K1

1.035.000đ

Đã mua: 326

dg
Máy khoan búa bê tông Bosch GBH 2-24 DRE (kèm PK)

3.290.000đ

Đã mua: 125

thumb_GBH 2-20 DRE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-220

2.700.000đ

Đã mua: 386

thumb_GSB 550 set
Máy khoan động lực Bosch GSB 550 (set 19 món pk)

1.230.000đ

Đã mua: 586

GWB 10.8 V-LI
Máy khoan góc dùng pin GWI 10.8V LI

Liên hệ

Đã mua: 126

GWB 10.8 V-LI
Máy khoan góc dùng pin GWB 10.8V LI mới

4.565.100đ

Đã mua: 126

thumb_GSR 18-2-LI
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 18-2-LI SET

4.950.000đ

Đã mua: 133

GSR 3.6 V-LI BitDrive
Máy khoan vặn vít dùng pin GSR BitDrive 3.6v

1.455.000đ

Đã mua: 121

GBH 4-32 DFR
Máy khoan búa Bosch GBH 4-32 DFR

9.050.000đ

Đã mua: 290

GBH 2-24 DFR
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 DFR

3.470.000đ

Đã mua: 312

thumb_GSB 10 RE
Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE Set

1.200.000đ

Đã mua: 93

thumb_gsb 1080-2-li
Máy khoan vặn vít dùng pin GSB 1080-2-LI

2.199.000đ

Đã mua: 60

GBH 2-24 RE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 RE

3.000.000đ

Đã mua: 395

thumb_GBH 2-24
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 DRE

3.160.000đ

Đã mua: 298

thumb_GBH 2-26 DFR
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DFR

4.293.000đ

Đã mua: 168

thumb_GBH 2-26 DE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 RE

3.555.000đ

Đã mua: 415

thumb_GBH 2-26 DE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 E

3.315.000đ

Đã mua: 212

thumb_GBH 2-23 REA
Máy khoan búa Bosch GBH 2-23 REA

3.899.000đ

Đã mua: 79

thumb_GBH 2-23 E
Máy khoan búa Bosch GBH 2-23 E set

2.710.000đ

Đã mua: 75

thumb_GBH 2-23 E
Máy khoan búa Bosch GBH 2-23 RE

2.830.000đ

Đã mua: 68