Máy đục Bosch

GSC 10.8V-LI
Máy đột dùng pin Bosch GSC 10.8V-LI (SOLO)

6.027.000đ

Đã mua: 72

thumb_GSH 16-30
Máy đục Bosch GSH 16-30

18.500.000đ

Đã mua: 160

thumb_GSH 500
Máy đục Bosch GSH 500 GEN II

4.440.000đ

Đã mua: 201

thumb_GSH 5 MAX
Máy đục Bosch GSH 5

5.580.000đ

Đã mua: 161

thumb_GSH 11 E
Máy đục Bosch GSH 11 E

13.355.000đ

Đã mua: 100

thumb_GSH 11 VC
Máy đục Bosch GSH 11 VC

13.355.000đ

Đã mua: 166

thumb_GSH 9VC
Máy đục Bosch GSH 9 VC

16.090.000đ

Đã mua: 199

thumb_GSH 3 E
Máy đục Bosch GSH 3 E

6.190.000đ

Đã mua: 151