Máy đục Bosch

GSC 10.8V-LI
Máy đột dùng pin Bosch GSC 10.8V-LI (SOLO)

6.027.000đ

Đã mua: 72

thumb_GSH 16-30
Máy đục Bosch GSH 16-30

22.080.000đ

Đã mua: 100

thumb_GSH 500
Máy đục Bosch GSH 500

5.030.000đ

Đã mua: 201

thumb_GSH 5 MAX
Máy đục Bosch GSH 5

6.850.000đ

Đã mua: 101

thumb_GSH 11 E
Máy đục Bosch GSH 11 E

16.065.000đ

Đã mua: 100

thumb_GSH 11 VC
Máy đục Bosch GSH 11 VC

22.298.000đ

Đã mua: 66

thumb_GSH 9VC
Máy đục Bosch GSH 9 VC

15.771.000đ

Đã mua: 99

thumb_GSH 5 X
Máy đục Bosch GSH 5 X

4.400.000đ

Đã mua: 132

thumb_GSH 3 E
Máy đục Bosch GSH 3 E

5.951.000đ

Đã mua: 51