Sản phẩm từ Bosch

thumb_GBM 1000 RE
Máy khoan Bosch GBM 1000 RE

795.000đ

Đã mua: 99

thumb_GBM 10 RE-3
Máy khoan Bosch GBM 10 RE

1.250.000đ

Đã mua: 114

thumb_aquatak 35-12
Máy phun xịt rửa cao cấp Bosch AQT 37-13

3.410.000đ

Đã mua: 70

thumb_GHO 6500
Máy bào Bosch GHO 6500

1.500.000đ

Đã mua: 100

thumb_GWS 22-180 LVI
Máy mài góc Bosch GWS 20-180

2.920.000đ

Đã mua: 88

thumb_GWS 17-125 CI
Máy mài BOSCH GWS 17-150CI

4.235.000đ

Đã mua: 98

thumb_GWS 17-125 CI
MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 17-125 CI

3.580.000đ

Đã mua: 79

thumb_GWS 13-125 CI
Máy mài góc Bosch 13-125 CI

3.215.000đ

Đã mua: 70

thumb_GWS 750-100
Máy mài góc Bosch GWS 750-100

1.190.000đ

Đã mua: 60

thumb_GBH 8-45 D
Máy khoan búa Bosch GBH 8-45 DV mới

18.079.000đ

Đã mua: 60

thumb_GDM 121
Máy Cắt Gạch Bosch GDM 121

1.123.000đ

Đã mua: 88

thumb_GCO 200
Máy cắt sắt BOSCH GCO 200

3.120.000đ

Đã mua: 99

thumb_GSH 500
Máy đục Bosch GSH 500

5.030.000đ

Đã mua: 201

thumb_GBM 350
Máy khoan Bosch GBM 320

755.000đ

Đã mua: 189

thumb_GBM 350
Máy khoan Bosch GBM 350

910.000đ

Đã mua: 196

thumb_GSB 550 set
Máy khoan động lực Bosch GSB 550 set

1.260.000đ

Đã mua: 500

thumb_GSB 500 re
Máy khoan động lực Bosch GSB 550

1.010.000đ

Đã mua: 300

thumb_GWS 060
MÁY MÀI GÓC BOSCH GWS 060

965.000đ

Đã mua: 122

thumb_GSH 5 MAX
Máy đục Bosch GSH 5

6.850.000đ

Đã mua: 101

thumb_GSH 11 E
Máy đục Bosch GSH 11 E

16.065.000đ

Đã mua: 100