Sản phẩm từ Bosch

thumb_GSS 1400
Máy chà nhám rung Bosch GSS 1400

1.087.000đ

Đã mua: 75

thumb_GHO 10-82
Máy bào Bosch GHO 10-82

1.870.000đ

Đã mua: 96

thumb_GTS 10 XC
Máy cưa bàn Bosch GTS 10 XC

15.068.000đ

Đã mua: 185

thumb_GCM 12 SD
Máy cưa đa năng Bosch GCM 12 SD

16.910.000đ

Đã mua: 126

thumb_GCM 10 MX
Máy cưa đa năng Bosch GCM 10 MX

5.551.000đ

Đã mua: 98

thumb_GCM 10 M
Máy cắt đa năng Bosch GCM 10 M

5.820.000đ

Đã mua: 78

thumb_GCO 200
Máy cắt sắt BOSCH GCO 2

2.930.000đ

Đã mua: 99

thumb_GKS 235 Turbo
Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 Turbo

2.985.000đ

Đã mua: 63

thumb_GST 8000 E
Máy cưa lọng Bosch GST 8000 E

1.988.000đ

Đã mua: 101

thumb_GST 25 M
Máy cưa lọng Bosch GST 25 M

2.777.000đ

Đã mua: 124

thumb_GOP 250 CE
Dụng cụ cắt đa năng Bosch GOP 250 CE

3.279.000đ

Đã mua: 78

thumb_GDM 13-34
Máy cắt gạch Bosch GDM 13-34

1.735.000đ

Đã mua: 192

thumb_GSG 300
Máy cắt xốp Bosch GSG 300

11.304.000đ

Đã mua: 60

thumb_GNA 2.0
Máy cắt kim loại dạng đột Bosch GNA 2.0

8.652.000đ

Đã mua: 165

thumb_GSC 2.8
Máy cắt kim loại Bosch GSC 2.8

9.579.000đ

Đã mua: 86

thumb_GBG 8
Máy mài bàn Bosch GBG 8

3.357.000đ

Đã mua: 89

thumb_GBG 6
Máy mài bàn Bosch GBG 6

2.268.000đ

Đã mua: 119

thumb_GPO 12 CE
Máy đánh bóng Bosch GPO 12 CE

3.244.000đ

Đã mua: 145

thumb_GWS 8-100 CE
Máy mài góc Bosch GWS 8-100 CE

1.295.000đ

Đã mua: 99

thumb_GWS 6-100 S
Máy mài góc Bosch GWS 6-100 S

994.000đ

Đã mua: 88