Sản phẩm từ Bosch

thumb_GCM 12 SD
Máy cưa đa năng Bosch GCM 12 SD

16.910.000đ

Đã mua: 126

thumb_GCM 10 MX
Máy cưa đa năng Bosch GCM 10 MX

6.860.000đ

Đã mua: 98

thumb_GCM 10 M
Máy cắt đa năng Bosch GCM 10 M

5.820.000đ

Đã mua: 78

thumb_GCO 200
Máy cắt sắt BOSCH GCO 2

2.930.000đ

Đã mua: 99

thumb_GKS 235 Turbo
Máy cưa đĩa Bosch GKS 235 Turbo

3.725.000đ

Đã mua: 63

thumb_GST 8000 E
Máy cưa lọng Bosch GST 8000 E

2.215.000đ

Đã mua: 101

thumb_GST 25 M
Máy cưa lọng Bosch GST 25 M

3.470.000đ

Đã mua: 124

thumb_GOP 250 CE
Dụng cụ cắt đa năng Bosch GOP 250 CE

3.279.000đ

Đã mua: 78

thumb_GDM 13-34
Máy cắt gạch Bosch GDM 13-34

2.145.000đ

Đã mua: 192

thumb_GSG 300
Máy cắt xốp Bosch GSG 300

11.304.000đ

Đã mua: 60

thumb_GNA 2.0
Máy cắt kim loại dạng đột Bosch GNA 2.0

8.652.000đ

Đã mua: 165

thumb_GSC 2.8
Máy cắt kim loại Bosch GSC 2.8

9.579.000đ

Đã mua: 86

thumb_GBG 8
Máy mài bàn Bosch GBG 8

3.357.000đ

Đã mua: 89

thumb_GBG 6
Máy mài bàn Bosch GBG 6

2.268.000đ

Đã mua: 119

thumb_GPO 12 CE
Máy đánh bóng Bosch GPO 12 CE

4.050.000đ

Đã mua: 145

thumb_GWS 8-100 CE
Máy mài góc Bosch GWS 8-100 CE

1.295.000đ

Đã mua: 99

thumb_GWS 6-100 S
Máy mài góc Bosch GWS 6-100 S

1.245.000đ

Đã mua: 88

thumb_GSH 16-30
Máy đục Bosch GSH 16-30

22.080.000đ

Đã mua: 100

thumb_GBH 2-26 DFR
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DFR

4.293.000đ

Đã mua: 168

thumb_GBH 2-26 DE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 RE

4.320.000đ

Đã mua: 87