Sản phẩm từ Bosch

GHP 5-55
Máy phun xịt rửa GHP 5-55

9.361.000đ

Đã mua: 102

GCM 10S
Máy cưa đa năng Bosch GCM 10S

Liên hệ

Đã mua: 141

GCM 8 SJL
Máy cưa đa năng Bosch GCM 8 SJL

Liên hệ

Đã mua: 163

GCO 14-24
Máy cắt Bosch GCO 14-24

3.285.000đ

Đã mua: 123

gws 18v-li
Máy mài góc dùng pin GWS 18V-LI Solo

2.892.000đ

Đã mua: 45

GKS 18V-LI
Máy cưa đĩa dùng pin GSK 18V-LI

Liên hệ

Đã mua: 96

GAS 18V-LI
Máy hút bụi dùng pin GAS 18V-LI SET

3.276.000đ

Đã mua: 361

GAS 18V-LI
Máy hút bụi dùng pin GAS 18V-LI solo

1.521.320đ

Đã mua: 361

GST 10.8V-LI
Máy cưa lọng dùng pin GST 10.8V-LI

Liên hệ

Đã mua: 110

GST 18V-LI
Máy cưa lọng dùng pin GST 18V-LI

Liên hệ

Đã mua: 110

GOP 18V-EC
Máy cắt đa năng dùng pin GOP 18V-EC

5.870.000đ

Đã mua: 81

gop 10.8v-li
Máy cắt đa năng dùng pin GOP 10.8V-LI

2.900.000đ

Đã mua: 81

GSC 10.8V-LI
Máy đột dùng pin Bosch GSC 10.8V-LI (SOLO)

6.027.000đ

Đã mua: 72

GSA 18V-LI
Máy cưa kiếm dùng pin GSA 18V LI

Liên hệ

Đã mua: 75

GSA 10.8V-LI
Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA 10.8V LI

Liên hệ

Đã mua: 63

GUS 10.8V-LI
Máy cắt đa năng dùng pin GUS 10.8V LI

Liên hệ

Đã mua: 145

GWB 10.8 V-LI
Máy khoan góc dùng pin GWI 10.8V LI

Liên hệ

Đã mua: 126

GWB 10.8 V-LI
Máy khoan góc dùng pin GWB 10.8V LI mới

4.565.100đ

Đã mua: 126

GDX 18V-EC
Máy vặn vít dùng pin GDX 18V-EC

7.200.000đ

Đã mua: 96

GDX 18V-LI
Máy vặn vít dùng pin GDX 18V-LI

8.437.999đ

Đã mua: 121