Sản phẩm từ Bosch

thumb_GSB 20-2 RE
Máy khoan động lực Bosch GSB 20-2 RE

2.591.000đ

Đã mua: 109

thumb_GSB 13 RE set
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE set

1.696.000đ

Đã mua: 82

thumb_GBM 13 RE
Máy khoan Bosch GBM 13 RE

1.345.000đ

Đã mua: 145

thumb_GBM 600 RE
Máy khoan Bosch GBM 600 RE

605.000đ

Đã mua: 192

máy khoan bosch gbm 6re
Máy khoan Bosch GBM 6 RE

971.000đ

Đã mua: 122