Sản phẩm từ Bosch

thumb_GSR 14.4-2-LI
Máy vặn vít dùng pin Bosch GSR 14.4-2-LI solo

1.747.000đ

Đã mua: 86

thumb_GSB 10.8-2-LI
Máy khoan pin Bosch GSB 10.8-2-LI

3.361.080đ

Đã mua: 97

thumb_GSR 1080-2-LI
Máy vặn vít dùng pin Bosch GSR 1080-2-LI (1.5 Ah)

1.809.500đ

Đã mua: 135

thumb_GSB 16 RE
Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE (mình máy)

1.770.000đ

Đã mua: 132

thumb_GSB 13 RE-2
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE

1.575.000đ

Đã mua: 66

thumb_GBL 800 E
Máy thổi Bosch GBL 800

1.503.000đ

Đã mua: 98

thumb_GKS 190
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190

2.635.000đ

Đã mua: 63

thumb_GKS 7000
Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000

2.150.000đ

Đã mua: 99

thumb_GST 80 PBE
Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE

2.830.000đ

Đã mua: 133

thumb_GST 65 E
Máy cưa lọng Bosch GST 65 E

1.705.000đ

Đã mua: 124

thumb_GWS 22-180 LVI
Máy mài góc Bosch GWS 22-180 LVI

4.996.000đ

Đã mua: 57

thumb_GWS 22-230
Máy mài góc Bosch GWS 20-230

3.390.000đ

Đã mua: 150

thumb_GWS 22-180
Máy mài góc Bosch GWS 22-180

2.685.000đ

Đã mua: 99

thumb_GWS 15-125 CIH
Máy mài góc Bosch GWS 15-125 CIH

3.627.000đ

Đã mua: 65

thumb_GWS 15-150 CI
Máy mài góc Bosch GWS 15-150 CI

3.252.000đ

Đã mua: 199

thumb_GWS 15-125 CI
Máy mài góc Bosch GWS 15-125 CI

2.761.000đ

Đã mua: 106

thumb_GWS 12-125 CI
Máy mài góc Bosch GWS 12-125 CI

2.455.000đ

Đã mua: 67

thumb_GWS 8-125 C
Máy mài góc Bosch GWS 8-125 C

1.562.000đ

Đã mua: 99

thumb_GWS 7-125
Máy mài góc Bosch GWS 7-125

1.415.000đ

Đã mua: 192

thumb_GGS 5000 L
Máy mài thẳng Bosch GGS 5000 L

2.260.000đ

Đã mua: 105