Phụ kiện

147624322506_8683142
Đầu phun 90°

Liên hệ

Đã mua: 98

Lưỡi cưa kiếm Bosch
Lưỡi cưa kiếm S 1122 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi)

Liên hệ

Đã mua: 81

Lưỡi cưa kiếm Bosch
Lưỡi cưa kiếm S 922 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi)

Liên hệ

Đã mua: 81

Lưỡi cưa kiếm Bosch
Lưỡi cưa kiếm S 918 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi)

Liên hệ

Đã mua: 81

Mui-khoan-be-tong-SDS-plus-1
Mũi khoan SDS+ plus 1 (14×150/210mm)

Liên hệ

Đã mua: 99

Mui-khoan-be-tong-SDS-plus-1
Mũi khoan SDS+ plus 1 (14×100/160mm)

Liên hệ

Đã mua: 99

Mui-khoan-be-tong-SDS-plus-1
Mũi khoan SDS+ plus 1 (12×200/260mm)

Liên hệ

Đã mua: 99

Mui-khoan-be-tong-SDS-plus-1
Mũi khoan SDS+ plus 1 (12×150/210mm)

Liên hệ

Đã mua: 99

Mui-khoan-be-tong-SDS-plus-1
Mũi khoan SDS+ plus 1 (12×100/160mm)

Liên hệ

Đã mua: 99

Mui-khoan-be-tong-SDS-plus-1
Mũi khoan SDS+ plus 1 (10×150/210mm)

Liên hệ

Đã mua: 99

Mui-khoan-be-tong-SDS-plus-1
Mũi khoan SDS+ plus 1 (10×100/160mm)

Liên hệ

Đã mua: 99

Mui-khoan-be-tong-SDS-plus-1
Mũi khoan SDS+ plus 1 (8×200/260mm)

Liên hệ

Đã mua: 99

Mui-khoan-be-tong-SDS-plus-1
Mũi khoan SDS+ plus 1 (8×150/210mm)

Liên hệ

Đã mua: 99

Mui-khoan-be-tong-SDS-plus-1
Mũi khoan SDS+ plus 1 (8×100/160mm)

Liên hệ

Đã mua: 99

Mui-khoan-be-tong-SDS-plus-1
Mũi khoan SDS+ plus 1 (8×50/110mm)

Liên hệ

Đã mua: 99

Mui-khoan-be-tong-SDS-plus-1
Mũi khoan SDS+ plus 1 (7×100/160mm)

Liên hệ

Đã mua: 99

Mui-khoan-be-tong-SDS-plus-1
Mũi khoan SDS+ plus 1 (6×100/160mm)

Liên hệ

Đã mua: 99

Mui-khoan-be-tong-SDS-plus-1
Mũi khoan SDS+ plus 1 (6×50/110mm)

Liên hệ

Đã mua: 99

Mũi khoan búa Bosch SDS Plus 1
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (12×100/160mm)

Liên hệ

Đã mua: 99

Mũi khoan búa Bosch SDS Plus 1
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10×100/160mm)

Liên hệ

Đã mua: 99