Phụ kiện cắt gọt

Lưỡi cưa kiếm Bosch
Lưỡi cưa kiếm S 1122 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi)

Liên hệ

Đã mua: 81

Lưỡi cưa kiếm Bosch
Lưỡi cưa kiếm S 922 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi)

Liên hệ

Đã mua: 81

Lưỡi cưa kiếm Bosch
Lưỡi cưa kiếm S 918 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi)

Liên hệ

Đã mua: 81

Mũi đục chuôi lục giác
Mũi đục chuôi lục giác (HEX)

Liên hệ

Đã mua: 142

Mũi đuc chuôi gài 5 khía ảnh nổi bật
Mũi đục chuôi gài 5 khía (SDS Max)

Liên hệ

Đã mua: 91

thumbnail_mui duc chuoi gai 4 khia
Mũi đục chuôi gài 4 khía (SDS Plus)

Liên hệ

Đã mua: 141

thumbnail_mui khoan be tong max 7
Mũi khoan bê tông Bosch Max-7

Liên hệ

Đã mua: 89

thumbnail_mui khoan be tong max 4
Mũi khoan bê tông Bosch Max-4

Liên hệ

Đã mua: 97

thumbnail_mui khoan plus 3
Mũi khoan búa Bosch Plus 3

Liên hệ

Đã mua: 84

Mũi khoan búa Bosch SDS Plus 1
Mũi khoan búa Bosch SDS Plus 1

Liên hệ

Đã mua: 112

thumbnail_mui khoan da nang cyl 4
Mũi khoan đa năng Bosch CYL 4 – Multi Construction

Liên hệ

Đã mua: 99

thumbnail_mui khoan tuong be tong cyl 3
Mũi khoan bê tông Bosch Sliver Percussion – CYL 3

Liên hệ

Đã mua: 172

Mũi khoan tường Bosch Impact - CYL 1
Mũi khoan tường Bosch Impact – CYL 1

Liên hệ

Đã mua: 61

Mũi khoan sắt và inox HSS - Co DIN 338
Mũi khoan sắt và inox HSS – Co DIN 338

Liên hệ

Đã mua: 147

Mũi khoan sắt Bosch HSS-G DIN 338
Mũi khoan sắt Bosch HSS-G DIN 338

Liên hệ

Đã mua: 111

Mũi khoan gỗ Bosch
Mũi khoan gỗ Bosch

Liên hệ

Đã mua: 177

Lưỡi cắt xốp Bosch
Lưỡi cắt xốp Bosch

Liên hệ

Đã mua: 67

Lưỡi cưa kiếm Bosch
Lưỡi cưa kiếm S 1111 K-Gỗ (bộ 5 lưỡi)

Liên hệ

Đã mua: 81

Lưỡi cắt cạnh Bosch
Lưỡi cắt cạnh Bosch

Liên hệ

Đã mua: 124

thumbnail_luoi khoet lo bosch
Lưỡi khoét lỗ Bosch

Liên hệ

Đã mua: 174