Máy khoan động lực

Untitled-2_1024x1024
Máy Khoan Động Lực GSB 550 (80 món phụ kiện)

1.875.000đ

Đã mua: 314

bo-set-may-khoan-dong-luc-gsb-550xl-122-mon-phu-kien-1-300x300
Máy Khoan Động Lực GSB 550 XL (122 MÓN PHỤ KIỆN)

1.735.000đ

Đã mua: 241

thumb_GSB 550 set
Máy khoan động lực Bosch GSB 550 (set 19 món pk)

1.230.000đ

Đã mua: 586

gsb 120 li
Khoan vặn vít động lực dùng pin GSB 120-Li mới

2.200.000đ

Đã mua: 188

GWB 10.8 V-LI
Máy khoan góc dùng pin GWI 10.8V LI

Liên hệ

Đã mua: 126

GSR 10.8 V-LI
Máy khoan vặn vít dùng pin GSR 10.8V LI

2.959.000đ

Đã mua: 63

GSB 36VE-2-LI
Máy khoan động lực dùng pin Bosch GSB 36-VE-2-LI

13.685.000đ

Đã mua: 60

GSB 18-2-LI
Máy Khoan Pin Bosch GSB 180-LI (hộp công cụ + set 41 món AC)

3.150.000đ

Đã mua: 110

GSB 18-2-LI
Máy khoan pin Bosch GSB 18-2-LI (SOLO)

2.285.000đ

Đã mua: 111

thumb_GSB 10 RE
Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE Set

1.200.000đ

Đã mua: 93

thumb_GSB 500 re
Máy khoan động lực Bosch GSB 500 set

1.300.000đ

Đã mua: 115

thumb_GSB 10 RE
Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE (hộp giấy)

1.155.000đ

Đã mua: 293

thumb_GSB 550 set
Máy khoan động lực Bosch GSB 550 set (100 món)

1.275.000đ

Đã mua: 500

-100%
thumb_GSB 500 re
Máy khoan động lực Bosch GSB 550

Giá: 1.010.000đ

870.000đ

Đã mua: 350

thumb_GSB 16 RE
Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE (mình máy)

1.510.000đ

Đã mua: 232

thumb_GDR 1080-LI
Máy vặn vít động lực dùng pin Bosch GDR 1080-LI

2.978.000đ

Đã mua: 100

thumb_GSB 20-2 RE
Máy khoan động lực Bosch GSB 20-2 RE

2.640.000đ

Đã mua: 309

thumb_GSB 13 RE set
Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE (set có valy )

1.680.000đ

Đã mua: 382