Máy khoan búa

jhkkhk
Máy khoan búa kiểu xoay dùng pin với mũi SDS plus GBH 180-LI

6.925.000đ

Đã mua: 321

fgdh
Máy Khoan Búa Dùng Pin GBH 180-LI BL (SOLO) MỚI

3.370.000đ

Đã mua: 169

dg
Máy khoan búa bê tông Bosch GBH 2-24 DRE (kèm PK)

3.290.000đ

Đã mua: 125

rotary-hammer-with-sds-plus-gbh-2-18-re-55586
Máy Khoan Búa GBH 2-18 RE

2.115.000đ

Đã mua: 352

thumb_GBH 2-20 DRE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-220

2.700.000đ

Đã mua: 386

GBH 36V-LI
Máy khoan búa dùng pin Bosch GBH 36V-LI

17.700.000đ

Đã mua: 69

GBH 18V-EC
Máy khoan búa dùng pin Bosch GBH 18V-EC

13.550.000đ

Đã mua: 135

GBH 4-32 DFR
Máy khoan búa Bosch GBH 4-32 DFR

9.050.000đ

Đã mua: 290

GBH 2-24 DFR
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 DFR

3.470.000đ

Đã mua: 312

GBH 2-24 RE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 RE

3.000.000đ

Đã mua: 395

thumb_GBH 2-24
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 DRE

3.160.000đ

Đã mua: 298

thumb_GBH 2-26 DFR
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DFR

4.293.000đ

Đã mua: 168

thumb_GBH 2-26 DE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 RE

3.555.000đ

Đã mua: 415

thumb_GBH 2-26 DE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 E

3.315.000đ

Đã mua: 212

thumb_GBH 2-23 REA
Máy khoan búa Bosch GBH 2-23 REA

3.899.000đ

Đã mua: 79

thumb_GBH 2-23 E
Máy khoan búa Bosch GBH 2-23 E set

2.710.000đ

Đã mua: 75

thumb_GBH 2-23 E
Máy khoan búa Bosch GBH 2-23 RE

2.830.000đ

Đã mua: 68

thumb_GBH 2-23 E
Máy khoan búa Bosch GBH 2-23 E

2.710.000đ

Đã mua: 123

thumb_GBH 2-20 DRE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 DRE

2.690.000đ

Đã mua: 269

thumb_GBH 2-20 DRE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 RE

2.680.000đ

Đã mua: 284