Hệ thống bao bì đệm khí Opus Bio

Hệ thống bao bì đệm khí Opus Bio

may dong goi 2

Mã sản phẩm: Yêu cầu

Giá trị: Liên hệ

Thông tin chi tiết

Opus Air là hệ thống bao bì đệm không khí chỉ được thiết kế để hoạt động cụ thể phân hủy và tái chế. Opus Bio đệm phân hủy sinh học có thể được tái sử dụng, tái chế trong dòng chất thải thích hợp, hoặc tái chế thông qua phân compost.

Opus Bio sử dụng chất phụ gia đặc biệt gây ra các màng hoàn toàn phá vỡ được đo bằng tiêu chuẩn ASTM D6954-04. Opus Bio hoàn toàn phân hủy sinh học trong 12-24 tháng khi có sự hiện diện của độ ẩm, vi sinh vật và oxy để lại không có dư lượng kim loại độc hại hoặc nặng.

Một số hình ảnh sản phầm mà Boss Việt Nam cung cấp:

may dong goi 11

may dong goi 7 content

may dong goi 4

may dong goi 2

may dong goi

Sản phẩm liên quan