Bossvn - Không ngừng vươn xa

Hotline

024 22 66 67 68

Sản phẩm nổi bật

gcl-2-15-g-40034
Máy Cân Mực Laser GCL 2-15G (Tia Xanh)

5.475.000đ

Stanley_handTools_79
Vít bộ 2 cây, có từ

88.400đ

Stanley_handTools_88
Thước thủy 30in/80cm

275.600đ

5-50x
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 5-50 X Professional

4.440.000đ

Sản phẩm Bosch

thumb_GBM 1000 RE
Máy khoan Bosch GBM 1000 RE

795.000đ

Đã mua: 99

thumb_GDM 13-34
Máy cắt gạch Bosch GDM 13-34

2.145.000đ

Đã mua: 192

thumb_GSB 10 RE
Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE Set

1.870.000đ

Đã mua: 93

thumb_GWS 15-150 CI
Máy mài góc Bosch GWS 15-150 CI

3.252.000đ

Đã mua: 199

gsb 120 li
Khoan vặn vít động lực dùng pin GSB 120-Li mới

2.515.000đ

Đã mua: 188

GBH 18V-EC
Máy khoan búa dùng pin Bosch GBH 18V-EC

13.550.000đ

Đã mua: 135

thumb_GBH 2-26 DE
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DE

4.340.000đ

Đã mua: 99

GBH 2-24 DFR
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 DFR

4.210.000đ

Đã mua: 98

GSR 1800-LI
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 1800-LI 2 pin

2.955.000đ

Đã mua: 185

GBH 4-32 DFR
Máy khoan búa Bosch GBH 4-32 DFR

11.520.000đ

Đã mua: 190

thumb_GSR 1400-LI
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 1440-LI 2 pin 1.5Ah

2.945.000đ

Đã mua: 85

gsr 120 li
Máy khoan vặn vít dùng Pin GSR 120-Li mới

2.380.000đ

Đã mua: 156

thumb_GWS 22-230
Máy mài góc Bosch GWS 20-230

3.390.000đ

Đã mua: 150